Ефектът на топлинния остров удвоява разходите на градовете във връзка с климатичните промени

Прегряването на градската среда ще доведе до разходи, свързани с изменението на климата, които са поне два пъти по-големи от тези за борба с глобалното затопляне в останалата част на света поради ефекта на „градския топлинен остров“, показва ново изследване. То е дело на международен екип от икономисти от всички големи градове в света. Проучването е първото, което количествено определя потенциално опустошителното кумулативно въздействие на изменението на климата в световен мащаб върху градските икономики. Анализът обхваща 1692 града. Той бе публикуван в Nature Climate Change.

Проучването показва, че общите икономически разходи на градовете за борба с климатичните промени през този век биха могли да бъдат 2,6 пъти по-високи, отколкото ако не съществуваше ефект на топлинния остров. Разбира се, процентът варира за различните градове. В най-тежкия сценарий разходите могат да да достигнат 10,9% от БВП до края на века.

Ефектът на градския топлинен остров се появява в градовете, където тъмните покриви на сградите, черният асфалт и бетонните настилки концентрират топлината на слънчевото греене през лятото и се „напичат“ неимоверно. Това води до нагряване на цялата атмосфера в града. На свой ред това сгорещява цялата среда в града. Ситуацията се влошава от работата на двигателите на автмобилите с ДВГ, работата на климатици и т.н. В крайна сметка температурата на средата в града се оказва с няколко градуса по-висока от тази на околната среда извън града.

Очаква се в най-населените градове този ефект да „добави“ още две градуса към и без друго покачващите се температури на околната среда – в периода до 2050 г.

По-високите температури увреждат околната среда и икономиката в града по много начини. Заради прекомерното затопляне се харчи много повече енергия – за охлаждане. Ввъздухът става много по-замърсен. Водата намалява. Работещите на открито са много по-непродуктивни. Рязко се увеличава броят на постъпващите в болници заради топлинен удар, което натоварва здравната система. Нарастват и смъртните случаи заради жегите. Продуктивността намалява и при работещите на закрито, защото в жегите мнозина не могат да спят добре и са постоянно уморени.

Авторите – учени от Университета в Съсекс във Великобритания, Universidad Nacional Autónoma de México и Vrije University в Амстердам – казват, че новото проучване е значимо, защото показва, че интервенциите за справяне с изменението на климата са особено важни на локално ниво. „Всяка трудно спечелена победа над промените в климата в световен мащаб може да бъде унищожена от последиците от градските „топлинни острови“, казва професор Ричард С. Тол Мае, професор по икономика в Университета в Съсекс. „Ние показваме, че стратегиите за приспособяване към климата на ниво град … имат важни икономически ползи за почти всички градове по света.“

Въпреки че градовете покриват само около една процент от земната повърхност, те произвеждат около 80% от брутния световен продукт и консумират около 78% от световната енергия. Затова мерките, които биха могли да ограничат високите икономически и здравни разходи от нарастващите градски температури, следва да са основен приоритет за политиците.

Изследователският екип е анализирал на разходите и ползите от различни локални политики за борба с топлинните острови, като например хладните настилки, предназначени да отразяват повече слънчева светлина и да абсорбират по-малко топлина, светлоотразителните покриви, зелените покриви, растителността в градовете. Особено внимание следва да бъде обърнато на наземните настилки и на покривите, смятат учените.

Ако 20% от покривите в града и половината от тротоарите му функционират чрез „охладени“ форми, това би спестило до 12 пъти по-голямата част от разходите за инсталиране и поддръжка и би намалило температурите на въздуха с около 0,8 градуса.

Изследването има важно значение за бъдещите решения в областта на политиките за климата. Нещо повече, положителното въздействие от метните интервенции би се засилило на фона на глобалните усилия, показва проучването. Професор Тол казва: „Ясно е, че досега сме подценявали драматичното въздействие, което местните политики могат да окажат върху намаляването на градското затопляне. Това обаче не трябва да е избор „или – или“. Всъщност, най-големите ползи за намаляване на въздействията от изменението на климата се постигат тогава, когато се прилагат едновременно глобални и локални мерки“.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*