Проучване разкри по-добър начин за съхраняване на възобновяемата енергия

В опит да намерят по-добри начини за съхраняване на енергията от възобновяеми източници физиците от Университета в Арканзас, в сътрудничество с учен от Люксембургския институт за наука и технологии, наскоро показаха, че антифероелектриците могат да осигурят висока енергийна плътност. Констатациите на изследователите могат да доведат до създаването на устройства за съхранение, които подобряват ефективността на вятърната и слънчевата енергия.

Тъй като производството на електроенергия от възобновяеми източници обичайно е непостоянно – то варира постоянно и то за секунди – всяко устройство, предназначено за съхранение на тази енергия трябва да се справя с непрекъснато променящите се натоварвания и все пак да постига висока енергийна плътност. Батериите, ултракондензаторите и други технологии, които могат да постигнат висока плътност, обикновено не могат да реагират достатъчно бързо на променящите се условия. Традиционните електростатични кондензатори могат да реагират бързо, но не могат да задържат достатъчно енергия за мащабно използване.

Двама изследователи обаче показаха, че антиферроелектриците могат да постигнат и двете цели едновременно. Бин Ксу, научен сътрудник в катедрата по физика в университета, и Лорън Белеш, професор по физика, заедно с Хорхе Ингез от LIST публикуваха констатациите си през май в списание Nature Communications.

Антифероелектриците са материали, в които съседни диполи – центрове с положителни и отрицателни заряди, разделени от много малко пространство – са подредени обратно един на друг (фероелектрическите материали, за разлика от тях, имат съседни диполи, подредени в една и съща посока). Антифероелектриците стават фероелектрични при прилагането на достатъчно силно електрическо поле. Използвайки тази характеристика, изследователите прогнозират, че при антифероелектриците може да се постигне много висока енергийна плътност и ефективност, особено с феритни материали като редкоземния бисмут, използван в това проучване.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*