Енергията от вълните може да посрещне 10% от глобалното търсене на електроенергия до 2050 г.

Енергията на морските и океанските вълни може да посрещне до 10 на сто от световното търсене на електроенергия, според ново проучване от разработчика на вълнови технологии Marine Power Systems (MPS). Докладът “Да накараме вълновата енергия да работи“ анализира икономическата жизнеспособност и екологичния потенциал за използване на вълновата енергия до 2050 г. Той стига до заключението, че ако индустрията и правителствата работят заедно за ускоряване на технологичното развитие и секторът разчита на стабилна политическа среда, този вид добив на енергия може да се превърне в основен играч за световния енергиен микс до средата на века.

На теория е възможно, според доклада, да се използват 4 000 TWh енергия от вълните всяка година. Това би покрило около 10% от потреблението на енергия в световен мащаб, дори ако прогнозите сочат, че търсенето се удвоява до средата на века.

Разработването на капацитет от 337GW вълнови мощности до 2050 г. ще създаде глобален пазар на стойност 85,6 млрд. евро, твърди още докладът. Европейският пазар ще възлиза на на 49 млрд. евро, изчислява докладът.

Критиците на вълновата енергия твърдят, че тя струва значително повече от другите форми на чиста енергия и трябва да преодолее множество технически предизвикателства, които възникват при работа в тежката и сурова морска среда.

Въпреки това MPS твърди, че техническите проблеми бързо се преодоляват и индустрията има потенциал да намали разходите благодарение на икономиите от мащаба. Разработчикът твърди също, че вълновите генератори имат потенциала осигуряват относително надеждна енергия с минимално визуално и екологично въздействие.

“Светът бързо върви към нисковъглеродно бъдеще”, казва д-р Гарет Стокман, управляващ директор на MPS. „При устойчива държавна политика, стабилни инвестиции и обединение в комуникациите от страна на партньорите в този сектор, индустрията на вълновата енергия може да се превърне в история на успеха, следвайки стъпките на по-зрели технологии за възобновяеми енергийни източници”.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*