Евро-министрите се споразумяха за целите за икономии на енергия след 2021 г.

Министрите на ЕС в понеделник постигнаха компромисно споразумение относно целите за енергоспестяване след 2021 г., преодолявайки първото препятствие пред прилагането на Парижкото споразумение за намаляване на въглеродните емисии и ограничаване на най-лошите последици от затоплянето на планетата.

Дискусиите за постигане на споразумение между министрите на енергетиката на ЕС продължиха часове по време на среща в Люксембург. Страните бяха разделени на две – такива, които настояват за по-амбициозни цели, и такива, които търсят по-голяма гъвкавост при изчисляването на икономиите на енергия.

Европейската комисия беше предложила обвързваща обща цел за енергийна ефективност от 30% и годишна цел за икономии в размер на 1,5% до 2030 г. Компромисното споразумение – на което все още се противопоставят Великобритания и някои страни от Централна и Източна Европа, премахва думата “обвързваща“ от текста. От еврокомисията подчертаха, че компромисното споразумение „не отговаря на нивото на амбиция на предложението на Европейската комисия”.

Освен очакваните ползи за околната среда, според оценката на ЕК,целта от 30 процента също така ще създаде 400 000 нови работни места, ще увеличи европейската икономическа продукция със 70 милиарда евро и ще намали зависимостта на континента от вноса на газ с 12 процента. Подобна цел може да бъде постигната чрез подобряване на енергийнаа ефективност и потреблението на енергия в сградите, налагането на по-ефективни потребителски стоки и въвеждане на модерни електромери.

Преди да се превърне в закон, предложението трябва да бъде обсъдено в Европейския парламент през следващите месеци.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*