Пловдив готви нова програма за качеството на въздуха

Община Пловдив обяви, че започва изпълнението на проект „Разработване на „Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив“ и План за действие към същата за периода до 2023 г.“ На пресконференция заместник-кметът Розалин Петков съобщи, че проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.“. Общата стойност е 93 544,81 лв., По-голямата част от тях идват от Кохезионния фонд. Периодът за изпълнение е 15.05.2017 г. – 15.01.2019 г.

Като основна цел на проекта Община Пловдив посочва създаването на Комплексна програма за качеството на атмосферния въздух и План за действие за нея, с адекватни мерки и/или проекти, чрез изпълнението на които ще се достигне до установените норми за КАВ, както и запазване и поддържане на същите под допустимите норми за периода до 2023 г..

„Това ще се реализира чрез Подобряване на политиките на Община Пловдив за опазването на околната среда“, уточни Елена Найденова, ръководител на проекта. По думите й програмата е един стратегически документ, с който ще се определят мерките, с които да се постигнат необходимите норми за постигане на качеството на атмосферния въздух, на базата на климатичните специфики на региона. Тя посочи, че качеството на атмосферния въздух през последните 4 години се подобрява, през 2008 г. дни със замърсяване над нормата са били 208, докато през 2016г. – 80.

В програмата ще бъде включена информация за състоянието на атмосферния въздух – първична комплексна оценка на КАВ с описание на системата за мониторинг и оценка на данни от пунктовете, анализ на фоновите нива на замърсяване и анализ на степента на изпълнение и ефективността на вече планираните и/или прилагани мерки за намаляване на замърсяването на атмосферния въздух и др. Данните се събират от двата пункта за мониторинг на замърсяването в града. Ще бъде анализиран и произходът на различните видове замърсители, като се направи подробно описание на секторите/източниците на емисии, дела им в замърсяването, инвентаризация на количествата по сектори в т/г за отделните райони на община Пловдив.

Ще бъде направен и предварителен подбор на мерки, които да бъдат включени в Плана за мониторинг към Програмата, както и окончателен план за действие с мерки за изпълнение, период на изпълнение, източници и необходимо финансиране, количествени показатели за въздействието на мерките върху нивата на замърсителите.

 

Още по темата:

Европейската комисия осъди България за мръсния въздух

Замърсяването на въздуха е водещата в света екологична причина за смъртността

Париж прави обществения транспорт безплатен, когато въздухът е мръсен

Мадрид ограничава трафика наполовина заради замърсяването на въздуха

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*