IBM е намалила емисиите си с повече от една трета от 2005 г. насам

IBM потвърди, че е изпълнила целите за намаляване на вредните емисии и за разивитие на възобновяемите енергийни източници четири години по-рано от планираното. Това е част от по-мащабните усилия за постигане на целите, залегнали в Парижкото споразумение.

Технологичният гигант е намалил емисиите, свързани с енергийното си потребление, с над 38% спрямо базовите нива от 2005 г. С това компанията надминава целта си – намаляване на емисиите с 35% до 2020 г. – по-рано от предвиденото в собствения план на фирмата.

Компанията също така потвърди, че намаляването на емисиите се дължи в голяма степен на това, че още миналата година тя постигна заложената цел – да доставя една пета от необходимата си електроенергия от възобновяеми източници до 2020 г. Компанията каза, че към края на 2016 г. вече е снабдявала 21,5% от електроенергията, която ползва, от възобновяеми източници. Ако към това се прибави и възобновяемата енергия, осигурена през електропреносната система, тогава общо 40,1% от електричеството, използвано от IBM във всичките й структури, е добито от възобновяеми източници.

“Ние знаем, че предприятията трябва да играят водеща роля в борбата срещу изменението на климата, и продължаваме да работим за намаляване на собственото си въздействие – и за разработване на иновативни решения, които да помогнат на нашите клиенти да направят същото“, заяви Уейн Балта, вицепрезидент по корпоративните стратегии за околната среда и безопасността на продуктите.

Компанията заяви, че има сериозна търговска обосновка за инвестициите в ограничаването на въглеродните емисии. “Между 1990 и 2016 г. компанията е спестила 7,2 милиона MWh електроенергия, избягвайки 4,4 милиона тона емисии на CO2 и спестявайки над 600 милиона долара”, каза той.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*