Слънчевото отопление може да покрие над 80% от битовото отопление в скандинавските страни

Повече от 80% от топлинната енергия, необходима на финландските домакинства, може да бъде произведена чрез използване на слънчева енергия. Тъй като цената на топлинната енергия, добивана чрез слънчеви системи за отопление, вече може да е конкурентна на използваните понастоящем алтернативи за отопление, то слънцето може да покрие 53-81% от годишното потребление на битова топлинна енергия – в зависимост от метода на техническото изпълнение. Това обявиха изследователи от Университета Аалто.

„По принцип този резултат важи и за Швеция, Норвегия и други места насъщите географски ширини. Разбира се, местните условия известни влияния върху това“, казва Хасам Ур Реман, докторант в Университета Аалто.

Изследователите изчислиха количеството слънчева топлина, добивана за отопление на домакинствата, когато излишната енергия се съхранява за употреба през студените периоди. При изчисленията си учените са проучили използването на резервоари за наземно съхранение на гореща вода за краткосрочно съхранение на топлината и технологията на сондажно съхранение за сезонно съхранение на енергията. Резултатите зависят от начина, по който се съчетват термопомпите и резервоарите за съхранение на вода или сондажите за съхранение на топлината.

Изводите на учените са важни, защото отоплението на сградите е един от най-големите източници на емисии на въглероден диоксид в Европа.

„Във Финландия повече от 80% от потреблението на енергия в домакинствата отива за отопление на сградите и за подгряване на водата – и тази енергия постоянно се увеличава. Слънчевото греене предлага икономически целесъобразни решения за събирането на енергия за отопление и подгряване на вода – и за намаляване на емисиите на въглероден диоксид, особено в южната част на Финландия, където живее по-голямата част от населението“, казва Кай Сирен, професор в Университета Аалто.

Намаляването на цените вече е направило слънчевата енергия жизнеспособна алтернатива на енергийния пазар и в скандинавските страни. Например в Дания използването на слънчева енергия в производството на топлоенергия за топлофикационни системи се увеличава с бързи темпове.

Сирен смята, че е важно да продължи изследователската работа, която ще изисква резултати от измервания на системата, изградена и въведена във Финландия. „Говорим за изчислителен резултат, който включва различни фактори на несигурност, дори ако първоначалните стойности са били внимателно подбрани и симулациите са извършени прецизно“, напомня Сирен.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*