Проектът за Енергийна академия Европа получи топ-рейтинг за устойчивост по BREEAM

Холандският съвет за зелени сгради DGBC сертифицира проекта на новата сграда на Енергийна академия Европа с най-високия възможен рейтинг за устойчивост: BREEAM „Изключително“.

Новата сграда на Енергийна академия Европа има най-много точки в категорията „енергоспестяващи мерки“. Този енергийно-ефективен дизайн напълно съответства на амбициите на бъдещите обитатели на сградата, където индустрията, образованието и академичните среди ще обединяват усилията си за работа по прехода към възобновяема енергия.

Класификацията BREEAM оценява сградите по девет различни аспекта на устойчивостта: процеси на управление, здраве и благополучие, използване на енергия, транспорт, използване на вода, материали, отпадъци, използване на земята и екология и замърсяване. Сградите могат да спечелят точки по всеки от тези аспекти. Проектът на новата сграда на EAE е абсолютен отличник в направлението енергоспестяващи мерки. За целта са приложени два подхода. Единият е поддържане на възможно най-малко потребление на енергия, а от друга страна максимално се използват естествените енергийни източници като слънце, земя, въздух и вода. Общият резултат за този аспект е 89,62%. Прагът за класификация BREEAM „Изключително“ е 85%.

Broekbakema и pvb architects са проектирали сградата в сътрудничество с Arup. Сградат има забележителни енергийни характеристики, които включват геотермални енергийни източници, подземен лабиринт за вентилация, съхранение на дъждовна вода и соларен покрив. Това не само свежда консумацията на енергия до минимум, но също така гарантира, че сградата генерира повече енергия, отколкото използва за своя климатичен контрол.

Интелигентният дизайн интегрира архитектура, технически системи, устойчивост и здравословен вътрешен климат по възможно най-добрия начин. Процесът на проектиране гарантира и, че сградата ще бъде в състояние да издържи на всякакви земетресения. Насоките на BREEAM в този аспект осигуриха на ЕАЕ отличие за иновация.

Сертифицирането на проекта ще бъде последвано от друга оценка по BREEAM, след като сградата бъде завършена.

Графики: Broekbakema

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*