Дания, Естония, Великобритания и Словакия са лидери по зелен икономически растеж в ОИСР

Много страни са постигнали по-висока ефективност при използването на природните ресурси и услугите, предоставяни от околната среда, генерирайки повече икономическа продукция с единица въглероден двуокис и консумирана енергия или суровини. Въпреки това напредъкът е твърде бавен. Това показва нов доклад на ОИСР.

„Индикатори за зеления растеж 2017“ е анализ, използвал редица показатели, обхващащи всичко – от използването на земята до производителността на база CO2 до иновациите. Според тези показатели общо 46 страни са класирани за успеха си в балансиране на икономическия растеж с опазването на природата през периода 1990-2015 г. Дания, Естония, Великобритания и Словашката република са постигнали най-голям напредък в областта на зеления растеж от 2000 г. насам.

Повечето от изследваните страни все още не са постигнали пълно разграничение между икономическия растеж и използването на изкопаеми горива и емисиите. Напредъкът често е недостатъчен, за да запази базата от природни „активи“ и да облекчи натиска върху екосистемите и екосистемните услуги – такива като пречистването на водите и регулирането на климата.

„Въпреки че има признаци за екологосъобразен растеж, повечето страни показват напредък само на един или два фронта и малко по отношение на останалите показатели“, заяви директорът на ОИСР по околната среда Саймън Уптън. „Ние се нуждаем от много по-големи усилия, ако искаме да опазим природните активи, да намалим колективния екологичен отпечатък и да прекъснем връзката между икономическия растеж и натиска върху околната среда“.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*