Нови евро-правила ни задължават да преосмислим въглищните централи

Електроцентралите на въглища, които са сред най-големите замърсители в Европа и България, ще бъдат принудени да инвестират в техники за екологизация на производството си или да затворят. Това е в резултат от новите изисквания за най-добри налични техники (НДНТ) за Големи горивни инсталации (LCP BREF), които бяха приети през април и предстои да се публикуват до дни в официалния вестник на ЕС. Лекарски, екологични и организации, работещи по проблемите, свързани с климатичните промени, приветстват приемането на дългоочакваното ревизиране на съществуващите документи, което има за цел да намали замърсяването от въглищни централи в Европа, сред които на предни места са и няколко български.

Новите стандарти въвеждат по-стриктен режим за емисии от азотни оксиди, серни диоксиди, фини прахови частици (ФПЧ) и живак. Тези токсични вещества са свързани с редица здравословни и екологични проблеми, включително развитие на астма при децата.

Концентрацията на замърсители във въздуха в градските зони е проблем за много градове, а България – за всички. Страната ни е сред първите държави-членки, осъдени за нарушения на европейското законодателство за чистота на въздуха по отношение на замърсяването с фини прахови частици. В момента тече и дискусия относно процедура срещу България заради замърсяване на въздуха със серен диоксид от централите на „Марица-изток“ край Гълъбово. Използването на най-добрите налични техники ще намали замърсяването и ще подобри качеството на въздуха в Европа, в градовете включително.

Въпреки плашещите данни и съществуващите алтернативни, въглищният сектор в България е настроен категорично против реформите. По време на организираната в Стара Загора кръгла маса, на която участваха представители на индустрията, синдикалните организации и правителството, преобладаващото мнение беше, че ще разчитат на временно изключване от новите правила (дерогации), за да продължат работа както досега. Така, вместо да се подготви за прехода към нисковъглеродна икономика и въвеждането на най-новите технологии в енергетиката, България иска да използва всяка възможност да удължи живота на централите.

„Това противопоставяне от страна на държавата и синдикатите само отлага неизбежните реформи, които са така необходими в целата въглищна индустрия в страната. Макар да сме закъснели, все още имаме възможност да започнем активна работа по разработването на дългосрочна стратегия за прехода на страната отвъд въглищата. Върху това трябва да са фокусирани усилията на страната ни, а не върху продължаване на живота на остарели и замърсяващи централи,“ коментира Теодора Стоянова от „Грийнпийс“- България.

Въведените стандарти може да изглеждат много рестриктивни, но всъщност са базирани на това, което вече постигнато от електроцентрали в Европа и по света. Централите имат четири години да инвестират в мерки, които да намалят количеството вредности, които отделят, или да затворят. В същото време, страните имат възможност да адаптират техните енергийни системи към новите изисквания и да гарантират, че социалните и икономически последици върху потърпевшите въглищни общности ще са минимални.

Доклад, публикуван миналата година показа, че повече от половината въглищни централи в Европа са получили дерогации, които им позволява да работят, въпреки че не са направили нужните инвестиции и продължават да замърсяват над допустимите норми. Такъв е случаят с няколко ТЕЦ-а в България, сред които Русе-Изток, Брикел, Бобов дол, Девен и Марица 3.

От: Грийнийс България

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*