Бургас изследва „зелените“ градски практики на Генк, Глазгоу и Познан

Община Бургас ще проучва опита на водещи европейски градове в прилагането на природосъобразни решения за градската среда. Морският ни град ще изследва добрите практики и приложи научените уроци, знания и опит на градове като Генк, Глазгоу и Познан в разработването на иновативни „зелени“ решения в градска среда, съотносими към нуждите на града. Финансирането, предоставено от ЕС на Община Бургас за тази цел, е 109 999,75 евро. Проучването е подсигурено като част от проект по програма Хоризонт 2020 – „Природосъобразни решения за зелени градове – CONNECTING Nature“. В това начинание Община Бургас си партнира с партньори от Ирландия, Белгия, Полша, Германия, Словения, Босна и Херцеговина, Гърция, Кипър, Испания, Италия, Грузия, Армения и Обединеното кралство. Бургас е участва в консорциума като „град-последовател“ (на английски – „fast-follower city“).

37 организации от 19 страни се събраха в Дъблин за старта на проекта. В него водещ партньор колежът „Тринити“ в Дъблин. Голямата цел на проекта е превръщането на Европа в глобален лидер в процеса на преосмисляне на моделите, по които природосъобразните решения могат да бъдат прилагани по- ефективно в градовете. Значението и финансирането за тези решение непрекъснато нараства като се обръща все по- голямо внимание на важността за „връщане“ на природата обратно в градските пространства.

Тези иновативни решения помагат за подобряване на градската среда, но също така имат и значителен потенциал за създаване на допълнителна заетост в градовете и подобряване здравето и комфорта на гражданите.

Към момента над 70% от населението на Европа живее в градовете и се очаква този процент да нарасне до 80 % до средата на 21 век. Това означава 36 млн. нови граждани, които ще се нуждаят от дом, работа и грижи до 2050 год. Природосъобразните решения могат да се използват за справяне с много от предизвикателствата в градовете, като например непрекъснатото влошаване на здравето на хората, унищожаване на природния потенциал и „услугите“, които предоставя (чисти въздух, вода и почва), изменение на климата и застрашаващо увеличение на риска от природни бедствия.

Чрез проекта Connecting Nature партньорите от 13 града ще разработят иновативни природосъобразни решения за малки, средни и големи градове, които след това да се разпространят и сред други европейски градове. Например гр. Генк в Белгия (с население 65 000 души) търси начини за превръщането на града от център на минната промишленост в център на устойчивата енергия. В Познан в Полша (с население 500 000 души) властите стимулират интереса на местното население като им дават възможност да предлагат и след това да гласуват за различни природосъобразни решение, които да се приложат в кварталите или целия град. Бюджетът на тази инициатива през 2016 год. е бил 3, 3 млн. евро. А в Глазгоу в Шотландия (с население 600 000 души) местният съвет цели всеки гражданин да има достъп до зелени или водни пространства на най- много 400 м от мястото, където живее. Към момента 60% от населението на Глазгоу живее на 50 м от изоставени и занемарени градски площи.

1 коментар

  1. Похвално, даже бих споделил „завистливо“- Прекалено добре работи тази Ваша администрация в Бургас (доколкото чувам тук там) 🙂 .Ако и други общини се сетят да попият такива идеи, или поне малко от малко да оторизират частници от тяхно име да се погрижат за такива иновативни методи и идеи, вече щяхме да сме няколко крачки напред, няколко работни места повече, няколко коня по силна икономика, няколко гладни деца по-малко!!

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*