4 общини в Пловдивско са отличници при рециклирането на отпадъци

Четири общини в Пловдивска област – Брезово, Раковски, Марица и Пловдив – са отличници при рециклирането на отпадъци, съобщиха от РИОСВ-Пловдив. Те са изпълнили заложените цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали – като хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата.

Тези общини са членове на Регионално сдружение Шишманци и преработват отпадъците в депото в с. Шишманци. Община Брезово е със степен на рециклиране 67 процента, Марица – 32 на сто, Пловдив – 50 на сто и Раковски – със 71 на сто. Процентът на степента на рециклиране е висок поради високия коефициент на полезно действие на сепариращата инсталация и тази за биологично разграждане по закрит способ, казват от РИОСВ. Битовите отпадъци, които не подлежат на последващо оползотворяване, се депонират, като това количество е до 30 процента от постъпилите отпадъци.

Изпълнението на целите дава право на общините да поискат от РИОСВ – Пловдив възстановяване на 50 процента от отчисленията, заплащани за депониране на отпадъци. Това желание вече е изразено от администрациите на Брезово, Марица и Раковски, като ще им се възстановят 50 на сто от платените за 2015 г. отчисления. Община Пловдив е подала до 30.11.2014 г. мотивирано заявление за изпълнение на целите за 2015 г., в резултат на което заплаща намален размер на отчисления.

Законът за управление на отпадъците въвежда задължения в областта на разделното събиране на отпадъци и поетапно постигане на цели по рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци. Следващият етап от изпълнението на целите предвижда до 1 януари 2018 г. най-малко 40 процента от общото тегло на материалите да се рециклира. Целта е да се намали количеството на депонираните отпадъци и да се насърчи рециклирането и оползотворяването им.

От: БТА

1 коментар

  1. Никъде в Пловдив няма контейнери за разделно събиране на боклуци. Защо пишете глупости и небивалици?

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*