Зелени и биоразградими отпадъци не се смесват с битовите

Зелените отпадъци не се смесват с битовите отпадъци, когато се изхвърлят в контейнерите за смет, апелира директорът на Столичния инспекторат инж. Веска Георгиева в интервю за БТА. Тя информира, че на територията на Столичната община се събират разделно няколко типа битови отпадъци от домакинствата.

Зелените или биоразградими отпадъци се делят на две подгрупи – зелени (треви, храсти, клони, шума) и хранителни. Зелените отпадъци се извозват в инсталацията за компостиране на Хан Богров. Разкрити са 12 специално обособени пункта в крайградските райони на София, в които могат да се изхвърлят зелени отпадъци, припомни Георгиева.

Хранителните отпадъци от заведенията за обществено хранене, общинските детски градини, ясли, детски кухни се събират организирано, като обектите са длъжни да изхвърлят отпадъците от храни в кафяви кофи, които са им раздадени от Столичната община. За домакинствата все още няма създадена такава организация, затова и те се изхвърлят в общите съдове. Хранителните отпадъци от заведенията отиват в инсталация за биологично третиране, отбеляза Георгиева.

Алтернатива за гражданите, които се стараят да събират отпадъците си разделно, е да компостират зелените и биоразградимите си отпадъци.

От: БТА

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*