Оздравяването на озоновия слой на Земята имало и изненадващи странични ползи

Преди близо 30 години десетки нации подписаха споразумение за спиране на разширяването на голямата дупка в озоновия слой на Земята чрез редица мерки. Днес, благодарение на т. нар. „Монреалски протокол“, дупката в озоновия слой се свива. Това става благодарение на елиминирането на употребата на хлорофлуоровъглероди (CFC) и ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC) – вещества, използвани в хладилната техника. Ново проучване на Geophysical Research Letters обаче показва, че споразумението не само е постигнало заявената цел, но е довело и до някои благопрятни „странични ефекти“. Договорът се оказва един от най-ефективните инструменти за борба с изменението на климата в Съединените щати.

Неотдавнашното изследване потвърждава това, което учените и политиците наблюдават, откакто е влязъл в сила Монреалският протокол. „То е нещо, за което говорим от известно време – налице е двойно предимство от Монреалския протокол, а именно че той ограничава увреждането на озоновия слой, но също така ограничава и изменението на климата“, обясни Рейчъл Клеет, мениджър по политиката в областта на климата и водещ икономист в програмата „Климат и енергия“ в организацията, известна като „Съюз на загрижените учени“. Двойният ефект идва от това, че въпросните озоноразрушаващи вещества са и много мощни парникови газове. Така регламентите, приети с Монреалския протокол, всъщност водят до намаляване на емисиите на парникови газове. Намалението е равно на приблизително на половината от постигнатото от всички останали климатични разпоредби в периода между 2008 и 2014 г.

Почти пълното премахване на CFC и рязкото намаляване на употребата на HCFC в Съединените щати стана възможно благодарение на Закона за чистотата на атмосферния въздух – закон, който беше използван от администрацията на Обама с цел намаляване на парниковите газове. Въпреки че CFC и HCFC са заменени от хидрофлуорокарабони (HFC) – които сами по себе си допринасят за изменението на климата, но не въздействат на дупката в озоновия слой – страните, подписали Монреалския протокол, са подписали и договореност за намаляване на използването на HFC, което е на ход. Този договор бе похвален от американския държавен секретар Джон Кери като „най-важнатата стъпка“ в борбата с изменението на климата.

В „ерата на Тръмп“ и неговите действия спрямо изменението на климата успехът на Монреалския протокол се разглежда като надежда и напомняне за това какво какво може да се постигне, ако страните по света работят заедно и дружно предприемат решителни действия.

Снимка: NASA/Goddard Space Flight Center 

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*