Потреблението на електричество в Южна Европа расте – с климатизацията

Търсенето на електричество се очаква да се повиши в южната част на Европа, тъй като промените в климата продължават, разкрива ново изследване. Очаква се увеличението да се осъществи наред с бума на потреблението на климатични системи. Обратно, в Северна Европа потреблението на електроенергия ще спада. Това ще доведе до „поляризиран модел“ на континента – ситуация, за която изследователите казват, че дава основания да се мисли за по-добра интеграция на доставките на електроенергия в Европа, особено в светлината на преминаването към възобновяеми енергийни източници.

„Възобновяемите енергии са по-променливи като време и пространство и ние можем да компенсираме това чрез развитието на мрежата“, каза Андерс Леверман, професор по динамика на климатичната система в Потсдамския институт за изследване на въздействията върху климата, съавтор на изследването.

В журнала „Сборник на Националната академия на науките“ Леверман и колегите му от Потсдамския университет и Калифорнийския университет Бъркли разказват как за първи път са разгледали данни от периода 2006-2012 г. за 35 европейски държави, вземайки предвид фактори като население, големина, дневни ефекти, както и и сезонни променливи – с цел извличане на данни за потреблението на електроенергия във връзка с температурите. Резултатите: в страните в Европа има тенденция потреблението на електроенергия да се увеличава при отдалечаване на температурите от „средното“ ниво от 22°С.

След това екипът използвал тенденцията, за да моделира търсенето на електроенергия между 2013 г. и 2099 г. при три сценария: 1. при условия, при които не се полагат усилия за смекчаване на изменението на климата, 2. при ситуация, когато се полагат известни усилия и 3. ако изменението на климата бъде смекчено според Парижкото споразумение за климата.

Резултатите показват, че като цяло общото търсене на електроенергия в Европа ще остане почти постоянно. В рамките на Европа обаче ежедневното пиково търсене се очаква да стане силно поляризирано. Предвижданията са, че в страните в северната част на континента ще се наблюдава спад, а тези на юг – бум. Тенденцията ще бъде тласкана от една държава със силно изявена роля – Италия, поради причини, които според изследователите не са ясни.

Авторите предупреждават, че поляризацията ще бъде най-силна в края на века в сценария, при който не се прави нищо за справяне с глобалното затопляне.

Според Леверман, нарастването на потреблението на електроенергия в южната част вероятно ще бъде свързано с увеличаването на климатизацията заради жегите. Той добавя, че не е ясно какво стои зад намалението на енергопотреблението на север, като се има предвид, че там не е популярно да се използва електричество за отопление.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*