Строителните отпадъци от ремонти не се хвърлят в общите контейнери

Строителните отпадъци от домашни ремонти не бива да се изхвърлят в общите контейнери за смет. Ако количеството им е малко, те се слагат в чували до кофите за боклук, а ако обемът е по-голям, следва да се извика фирма за контейнери за строителни отпадъци. Това обясни директорът на Столичния инспекторат инж. Веска Георгиева в неотдавнашно интервю за БТА.

Строителните отпадъци от малките ремонти в бита са отговорност на кмета на Столичната община. Така е записано в Наредбата по чистотата. При по-големи ремонти трябва да се наеме контейнер. Има много фирми, които предлагат такава услуга, казва Георгиева. Столичната община няма задължение да осигурява събирането и транспортирането на тези отпадъци.

Общината има задължението да осигури събирането и транспортирането на отпадъците от малки ремонти от бита. Те трябва да бъдат сложени в чували не във, а до съдовете за смет. Тези чували обикновено се събират с едрогабаритните отпадъци и се транспортират до депо „Враждебна“. Тези отпадъци не могат да бъдат събирани със сметосъбиращите камиони, защото ще ги повредят. Когато работниците на фирмата за сметоизвозване видят, че в контейнера има строителни отпадъци, те оставят съда на място заедно със съдържанието му, посочи Георгиева.

Строителни отпадъци от строителство и разрушаване, в които спадат отпадъците от големите строителни и инфраструктурни обекти, от новото строителство, от разрушаването на сгради, не са отговорност на кмета на общината. Тяхното управление се регламентира в Наредба на Министерския съвет за управление на строителни отпадъци и земни маси.

1 коментар

  1. По-дребните строителни отпадъци трябва да се изхвърлят в дъждовната канализация, по-едрите в градинките и по горите.

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*