Ню Йорк започва безпощадна програма за повишаване на енергийната ефективност

Мерки за модернизиране на 14 500 от най-неефективните големи сгради в Ню Йорк ще трябва да се модернизират с нови бойлери, котли, бойлери, покриви и прозорци, за да намалят емисиите си. Насоките бяха очертани от кмета на града Бил де Бласио.

Новите правила, обявени миналата седмица, ще изискват сградите да отговарят на регулаторните ограничения за уупотреба на изкопаемите горива. В противен случай те ще бъдат обект на строги наказания от страна на органите на града с цел повишаване на качеството на въздуха и намаляване на общите емисии на парникови газове със седем процента от сега до 2035 г.

Сградите с най-лоша енергийна ефективност, които са около 14 500, са отговорни за 24% от общите емисии на парникови газове в града. Поради това новите мерки ще помогнат на града да постигне целта си от 2050 г. да намали емисиите с 80% спрямо нивата от 2005 г., според кмета.

Изкопаемите горива, горени в сградите за топлинна енергия и топла вода, са най-големият източник на емисии в Ню Йорк. Те представляват 42% от общото количество.

Кметството изчислява, че новите мерки ще помогнат да се създадат около 17 000 зелени работни места, за да се извършат ремонтите на сградите.

За да задължат собствениците на сгради да постигнат поставените цели, новите мерки предвиждат и годишни санкции, които се увеличават с размера на сградите и размера, с който сградите надвишават целите за използване на изкопаеми горива.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*