Изменението на климата може да доведе до пълен обществен колапс

Повечето от човешкото население по света и здравето на екосистемите на планета биха могли да се окажат изправени пред екзистенциална заплаха до края на века, ако не се предприемат бързи, енергични действия за борба с изменението на климата. Според ново проучване, публикувано в „Сборник на Националната академия на науките“ на САЩ, има вероятност 1 на 20 изменението на климата да доведе до „екзистенциален / неизвестен“ ефект на затопляне, определен в проучването като глобално повишаване на температурата с 5 градуса по Целзий спрямо с прединдустриалните нива. Това би имало опустошително въздействие върху човечеството, унищожавайки 20% от живота на Земята.

Мкар че изменението на климата е очевидно и сега, най-лошото му въздействие ще бъде усетено от бъдещите поколения. „Колко от нас биха избрали да качат внуците ни на самолет, ако знаят, че има вероятност 1 на 20 самолетът да катастрофира?“ – пита съавторът Верабахран Раманатън от Калифорнийския университет Диего. „С промените в климата, които могат да създадат екзистенциални заплахи, ние вече ги качили на самолета“. В допълнение към това учените смятат, че ако не се предприемат действия, има 50 процента шанс за повишаване на температурата с 4 градуса през 2100 г., далеч надвишавайки целта от 2 градуса, определена от Парижкия договор.

Все пак има и светлина в далечината. Учените описват няколко действия, които могат и трябва да бъдат предприети, включително постигането на пикови глобални емисии не по-късно от 2020 г. и въглеродна неутралност до 2050 г., прекратяване на употребата на краткотрайни замърсители на климата като хидрофлуорвъглеводороди и отстраняване на въглерода и други парникови газове от атмосферата. Изследването е изготвеноо от 33 политически и научни експерти. Изготвеният от тях доклад подробно разяснява действията, които могат да се предприемат сега. Дали ще бъдат взети под внимание съветите им?…

1 коментар

  1. Кой плаща на тези, които изготвят докладите?

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*