Ще затягат отговорността на производителя при управление на отпадъците

Задават се нови регулации за управлението на отпадъците у нас, съобразени с европейските директиви в тази област. Повече санкции за замърсителите, повече отговорност на производителите, изграждане на над 50 депа за третиране на битов отпадък плюс съоръжения за третиране, увеличаване на оползотворяването на строителните отпадъци – това са част от мерките, които МОСВ предвижда. Мерките бяха представени днес по време на първото издание на конференцията “Разумно използване на енергията, водата и отпадъците за опазване на планетата”. Тя е организирана от Виа Експо и тече днес и утре в  НДК.

Едно от най-важните положения в новата регулаторна рамка, която предстои да се въведе и покрива периода 2010-2013 г., е засилването на фокуса върху повторната употреба на суровините от отпадъците. Набляга се още на грижите по предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци. Предвижда се увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци. Новата рамка също така предвижда подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и транспортиране на отпадъците. Други акценти в политиката за периода до 2013 г. са екологосъобразното обезвреждане на отпадъците, правно регулиране на управлението на отпадъците, ускоряване прилагането на законодателството и политиката в областта, увеличаване на инвестициите в сектора и прилагане на принципите “отговорност на производителя” и “замърсителят плаща”, създаване на база данни за отпадъците, развитие на устойчиви системи за третиране на специфични потоци отпадъци.

Част от задачите по управление на отпадъците включва изграждане на 56 депа за екологосъобразно обезвреждане на битовите отпадъци. Средствата, предвидени за изграждането на депата из 56-те различни региона, са както следва: за 2010 г. – 2,3 млн. лева, за 2011 г. – 40 млн. лева, за 2012 г. – 71,2 млн. и за 2013 г. 66 млн. лева. Конкретно за изграждането на съоръжения за предварително третиране на битови отпадъци са предвидени 9 милиона лева за 2010 г. и по 19 млн. за всяка от следващите три години.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*