Чистата енергия надскочи 50% от енергийния микс в Обединеното кралство

Нисковъглеродната енергетика в Обединеното кралство достигна нов рекорд. Делът й в електрическата мрежа на страната достигна рекордно високо ниво от 53,4% през втората половина на годината.

Официалната държавна статистика разкри текущия срив в използването на въглищната енергия, рекордни нива на производство на енергия от възобновяеми източници и рекордни ниски нива на енергийно търсене. Всичко това в съчетание е довело да преодоляването на границат от 50%. За сравнение, през същия период година по-рано нисковъглеродната енергия в микса е била 46,7%.

Силният вятър и увеличаването на капацитета на вятърната енергия са основните двигатели на рекордно представяне на сектора на възобновяемите енергийни източници. Вятърът е задоволил 29,8% от търсенето на електроенергия в страната.

„Производството на енергия от възобновяеми източници беше 22,5 TWh през второто тримесечие на 2017 г., което представлява увеличение от 13,6% спрямо добитите19,8 TWh през второто тримесечие на 2016 г.“, потвърди статистическата справка. „Капацитетът за добиване на възобновяема електрическа енергия е 38 GW към края на второто тримесечие на 2017 г., което представлява 13,2% увеличение в сравнение с предходната година. Над половината от годишното увеличение идва от наземни вятърноенергийни системи.“

Делът на въглищната електроенергия в енергийния микс е спаднала до едва 2,1% през тримесечието. През въпросната четвърт Великобритания отчете няколко дена, когато изобщо нве се използваха въглищни мощности.

Ядрената енергия съставлява 23,6% от енергийния микс. Газът е покрил 41,3% от търсенето.

Дългосрочната тенденция, при която мерките за енергийна ефективност намалява цялостното търсене, също продължава. Общото потребление на първична енергия през въпросния период е спаднало с 3,6% на годишна база, или с 1,9% при отчитане на разликите във времето.

 

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*