ЕС обяви амбициозни цели за по-чисти морета

Бъдещите действия, вкл. в световен мащаб, са обезпечени с бюджет от над 550 млн. евро

Eвропейският съюз пое ангажимент по отношение на 36 конкретни действия за насърчаване на по-здрави, по-чисти, по-безопасни и по-сигурни морета, по време на конференцията „Нашият океан“, която се провежда тази седмица в Малта.

Обявените действия, вкл. в световен мащаб, са обезпечени с бюджет от над 550 млн. евро. ЕС е решен да подобри състоянието на моретата и да реагира на предизвикателствата – от замърсяването с пластмасови отпадъци и опазването на морската флора и фауна до въздействие на изменението на климата и престъпната дейност в моретата.

Замърсяването на морската среда е огромен проблем, като всяка година над 10 милиона тона отпадъци попадат в морето. До 2050 г. е възможно в океаните да има повече пластмасови отпадъци, отколкото риба. За преодоляване на предизвикателствата ЕС обяви:

• Началото на WISE-Marine – информационен портал за широката общественост и заинтересованите страни по въпроси, свързани с европейските води, с цел насърчаване на по-добро управление на океаните, основаващо се на екосистемите. Платформата ще бъде разширена и допълнително интегрирана през идните години.

Отпускане през 2017 г. на 2 милиона евро в подкрепа на изпълнението от държавите членки на Рамковата директива за морска стратегия и допълнителни 2,3 милиона евро в подкрепа на регионалното и междурегионалното сътрудничество за тази цел. Правото на ЕС се стреми към постигане на добро екологично състояние (GES) на водите на държавите членки до 2020 г. и опазване на ресурсната база, от която зависят икономическите и социалните дейности, свързани с морето.

2,85 милиона евро за проекти за превенция и подготвеност във връзка със замърсяването на морската среда и 2,5 милиона евро за учения за реагиране при замърсяване на морската среда, за да подкрепи и допълни усилията за трансгранично сътрудничество между държавите от ЕС и с определени страни в съседство на Съюза.

Проектомерки за намаляване на изпускането на пластмаси в околната среда до края на 2017 г., като част от предстоящата стратегия за пластмасите.

Проектомерки през 2017 г. за намаляване на изхвърлянето в моретата на отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*