Проект за 10 млн. евро ще смекчава въздействието на изменението на климата върху океаните

Инициативата идва от Европейския съюз в партньорство с Международната морска организация

Изменението на климата оказва пряко въздействие върху океаните, като покачването на морското равнище и повишаването на киселинното съдържание са сред най-тревожните ефекти от него. Поради това Европейският съюз обяви:

• проект на стойност 10 милиона евро с Международната морска организация (ММО) за смекчаване на последиците от изменението на климата в сектора на морския транспорт. Целта на проекта е да се установят пет центъра за сътрудничество в областта на морските технологии (ЦСМТ), по един във всеки целеви регион — Африка, Азия, Карибския басейн, Латинска Америка и Тихоокеанския басейн, като по този начин се създаде световна мрежа. Задачата на тази мрежа е да даде възможност на развиващите се страни в тези региони да разработят мерки за енергийна ефективност в морския транспорт.

• 1,5 милиона евро за намаляване на отделянето на сажди в Арктика. Целта на проекта е укрепване на международното сътрудничество с цел опазване на околната среда на Арктика.

• 600 000 евро през следващите две години за интегриран проект за Арктика, с акцент върху трите приоритетни области на политиката на ЕС за Арктика: изменение на климата и опазване на околната среда на Арктика; устойчиво развитие във и около Арктика; международно сътрудничество по въпросите, свързани с Арктика.

Обявените проекти са част от мащабна инициатива на Европейския съюз от 36 конкретни действия за насърчаване на по-здрави, по-чисти, по-безопасни и по-сигурни морета, представена на по време на конференция „Нашият океан“ в Малта (5-6 октомври).

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*