Замърсяването на въздуха убива над 500 000 европейци годишно

Замърсяването на въздуха причинява повече от 500 000 случая на преждевременна смърт в Европа всяка година, въпреки „бавното“ подобряване на качеството на въздуха на континента, съобщи в сряда европейският орган по околната среда. Въпреки че данните от Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) в Копенхаген разкриват някои окуражаващи тенденции, до голяма степен резултат от новите технологии, все пак замърсяването на въздуха остава водещата екологична причина за преждевременна смърт в региона.

В последния си доклад агенцията съобщи, че общо 520 400 преждевременни смъртни случая в 41 европейски държави са причинени от замърсяването на въздуха, генерирано от изгарянето на изкопаеми горива през 2014 г -, в сравнение с 550 000 през 2013 г.

Четири от всеки пет такива смъртни случая (428 000) са пряко свързани с фините прахови частици, които са с размер по-малко от 2,5 микрона и могат да влязат в белите дробове на човека и дори да навлязат в кръвния поток.

Данните, събрани от станциите за мониторинг, показват, че 82% от населението в ЕС е изложено на въздействието на тези микроскопични частици, известни като PM2.5 или ФПЧ2.5, през 2015 г. През 2013 този дял е бил 85%.

Други източници на замърсяване на въздуха, свързани с преждевременната смърт, включват вещества като азотния диоксид и приземния озон, резултат от дейността на моторните превозни средства.

В рамките на 28-те държави-членки на ЕС фините прахови частици са причина за повече от три от четири преждевременни смъртни случая (399 000 от 487 600 души) през 2014 г.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*