Министрите на ЕС одобриха национални цели за климата

Министрите на околната среда на ЕС постигнаха споразумение относно националните цели за намаляване на въглеродните емисии на отделните страни и заложиха нови правила за управление на горите в петък. С това държавниците се надяват да покажат, че блокът изпълнява своите цели по отношение на климата, преди преговорите на ООН следващия месец по въпросите на глобалното затопляне.

Европейският съюз, третият по големина замърсител в света и ключов “брокер” на Споразумението за климата от 2015 г. за ограничаване на парниковите газове, вижда приемането на законодателството като ключов фактор за своята благонадеждност и влияние върху формирането на глобалните климатични правила.

ЕС възлага на държавите-членки цели за намаляване на емисиите на парникови газове, вариращи от нула до 40%. Така следва да се постигне общата цел на блока от най-малко 40% намаление под нивата от 1990 г. в срок до 2030 г.

Часовете за разговори относноо реформата в системата на ЕС за търговия с въглеродни емисии, уви, приключиха без споразумение в началото на петък. Все пак министрите на 28-членния блок постигнаха споразумение за друго – за управлението на горите, чиято роля за поглъщането на въглерода се разглежда като особено важна в светлината на Парижкия договор.

Еколози заявиха, че споразумението, което предстои да бъде договорено с Европейския парламент, не са достатъчни, за да се ограничат най-лошите последици от покачващите се температури. Еко-организациите разкритикуваха и мерките, които имат за цел да помогнат на най-бедните страни от ЕС да изпълнят задълженията си. “Договорената позиция далеч не е адекватна”, заяви германският депутат Гербен-Ян Гербранди, който ще представлява Европарламента в преговорите за постигане на окончателниня договор. “Някои правителства на ЕС ще трябва да предприемат малко реални усилия на място”.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*