В ЕС всички нови сгради ще трябва да имат зарядни станции за електромобили

Всички нови или ремонтирани сгради в ЕС с повече от 10 паркоместа ще трябва да имат инсталирани зарядни станции за електрически превозни средства. Целта е да се ускори разпространението на автомобилите с нулеви емисии в целия блок.

Членовете на Европарламента от Комисията по промишленост, изследвания и енергетика миналата седмица гласуваха с 51 гласа „за“ широкообхватно предложение за актуализиране на Директивата за енергийните характеристики на сградите. С нея се въвеждат нови дългосрочни цели за енергийна ефективност и се изисква по-мащабното инсталиране на зарядни станции за ЕПС.

По-конкретно, предложените реформи изискват разработването на ясна стратегия на ЕС за повишаване на енергийната ефективност на обществените и частните сгради до 2050 г. Инициаторите твърдят, че дългосрочната цел следва да бъде подкрепена от „референтни показатели за намаляване на енергията“ до 2030 и до 2040 г. Трябва да има и „индикатори за измеримия напредък за оценка на начина, по който новите сгради допринасят за цялостните цели на ЕС за енергийна ефективност“.

Новият пакет ще включва и „индикатор за интелигентност“, за да се оценява по-добре начинът, по който енергийната консумация на сградите може да бъде намалена, като същевременно се задоволят изискванията на обитателите. Освен това предложението включва изискване всички нови сгради и тези, които са подложени на основен ремонт (пълноценно саниране) да имат зарядна инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства, ако разполагат с повече от 10 паркоместа.

Предстои предложенията да бъдат одобрени от пълния състав на Европарламента, преди да бъдат обсъдени с министрите на държавите-членки.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*