Държавата ще търси механизъм за прилагането на новите екостандарти за битовите отоплителни уреди

Нови европейски екологични стандарти за битовите отоплителни уреди влизат в сила през 2019 г. и трябва да се намери механизъм за прилагането им, така че те да доведат до максимален ефект върху намаляване на замърсяването на атмосферния въздух. Това съобщи БТА, цигирайки изказване на министъра на околната среда и водите Нено Димов на форум „Общините и държавата – заедно за по-чиста околна среда“ по време на ХII годишна среща на местните власти в курорта „Албена“.

Според Димов най-трудно при решаването на проблемите с качеството на атмосферния въздух е да се намери социално-икономически баланс. Той призовал местната власт да участва активно в работата на двете работни групи, които ще обсъждат мерки за намаляване на замърсяването от битовото отопление и от автомобилния транспорт.

„Виждането ни в момента е, че трябва да намерим начин да ограничим вноса и продажбата на горива с високо съдържание на сяра и пепел и да въведем нови стандарти за отоплителните уреди“, казал Нено Димов. Решението щяло да бъде взето на експертна дискусия през ноември със заинтересованите страни.

Министър Димов отбелязал още, че вече са закрити 96 от 113 общински депа, но остават три общини, които не са изградили навреме регионални депа за битови отпадъци. Според него до края на годината общините ще закрият старите депа.
По време на форума министърът призовал кметовете да кандидатстват за 111 млн. лв. по ОПОС 2014 – 2020 за мерки за реализация на общинските програми за чистотата на атмосферния въздух. Той е информирал кметовете и за новия подход за управление на европейската екологична мрежа „Натура 2000“, който въвежда териториалния принцип.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*