Замърсяването на въздуха, водата и почвите убило 9 млн. души през 2015

През 2015 г. близо един на всеки шест смъртни случая е бил свързан с някаква форма на замърсяване на околната среда – на въздух, вода, почви, на работното място. Това прави общо 9 милиона смъртни случая. Данните са от нов доклад, публикуван в The Lancet.

Замърсяването на въздуха е най-големият фактор за преждевременна смърт, според новото проучване, изготвено от The Lancet Commission on Pollution and Health. Тази форма на замърсяване е свързана с 6,5 милиона смъртни случая през 2015 г. Замърсяването на водите е причинило 1,8 милиона смъртни случая. Свързаното с работното място замърсяване е довело до 0,8 милиона смъртни случая. Това са следващите по големина рискове, се посочва в доклада.

Преобладаващата част от жертвите, свързани със замърсяването – 92% – са сред хора, живеещи в страни с ниски и средни доходи. Един от всеки четири смъртни случая заради замърсяване сред народите, които се опитват да се индустриализират бързо – такива като Индия, Пакистан, Китай, Бангладеш, Мадагаскар и Кения – е свързан с мръсен въздух, вода, почва или друго замърсяване.

„Замърсяването оказва непропорционално въздействие върху бедните и уязвимите“, заяви д-р Олузожи Адеи, комисар и директор на глобалната практика в областта на здравеопазването, храненето и населението в групата на Световната банка.

И в бедни, и в богати страни заболяванията, причинени от замърсяване, са най-често срещано сред най-уязвимите. „Децата са изправени пред най-големите рискове“, каза Адеи. Важно е, подчерта той, да осъзнаем този проблем и да превърнем това осъзнаване в действие на местно, национално и глобално ниво.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*