ЕС с нови цели за CO2 емисиите от леки автомобили и микробуси

Европейската комисия обяви план за ускорен преход към превозни средства с ниски и нулеви емисии

Европейската комисия предприе решителна стъпка напред в изпълнението на ангажиментите на ЕС съгласно Парижкото споразумение за обвързващо вътрешно намаляване на емисиите на CO2 с поне 40% до 2030 г. С влизане в сила на споразумението, международната общност пое ангажимент за преминаване към модерна нисковъглеродна икономика, а автомобилната промишленост претърпява дълбоки промени. ЕС трябва да се възползва от тази възможност и да стане световен лидер, докато държави като Съединените щати и Китай постигат напредък много бързо.

Ето един пример за това: Делът на ЕС в световните продажби на нови леки пътнически автомобили е намалял от 34% преди финансовата криза (2008/2009 г.) до 20% към днешна дата. За да се поддържат пазарните дялове и да се ускори преходът към превозни средства с ниски и нулеви емисии, Комисията предлага нови цели за средните емисии на CO2 от всички нови леки автомобили и микробуси в ЕС, които ще се прилагат съответно от 2025 г. и 2030 г.

С предложенията, обявени тази седмица, се установяват амбициозни, но реалистични и приложими правила, които да помогнат за осигуряване на еднакви условия на конкуренция между участниците от промишлеността, извършващи дейност в Европа. С пакета също така ще се определи ясна посока към постигането на договорените ангажименти в рамките на Парижкото споразумение. Както за новите автомобили, така и за новите микробуси средните емисии на CO2 ще трябва да бъдат с 30 % по-ниски през 2030 г. в сравнение с тези през 2021 г.

Пакетът „Чиста мобилност“ включва следните документи:

– Нови стандарти за CO2, които ще помогнат на производителите да възприемат иновациите и да започнат да предлагат на пазара превозни средства с ниски емисии. Предложението също така включва цели за 2025 г. и 2030 г. Междинната цел за 2025 г. гарантира, че още от настоящия момент се дава силен тласък на инвестициите. С целите за 2030 г. се предоставя стабилност и се дават дългосрочни насоки за запазване на потока от такива инвестиции. Тези цели помагат за стимулиране на прехода от традиционните превозни средства с двигател с вътрешно горене към екологично чисти превозни средства.

Директивата за екологично чистите превозни средства ще насърчава решенията за чиста мобилност при процедурите за възлагане на обществени поръчки, като по този начин ще осигури солидни стимули за търсенето и за по-нататъшното внедряване на решения за чиста мобилност.

– План за действие и инвестиционни решения за трансевропейското разгръщане на инфраструктура за алтернативни горива. Целта е националните планове да станат по-амбициозни, да се увеличат инвестициите и да се повиши приемането от страна на потребителите.

Прегледът на Директивата относно комбинирания транспорт, която насърчава комбинираното използване на различни видове товарен транспорт (например камиони и влакове), ще улесни предприятията да се ползват от стимули и следователно ще насърчава комбинираното използване на камиони и влакове, шлепове или кораби за транспорт на стоки.

Директивата за услугите в областта на пътническия автобусен транспорт, която цели да стимулира развиването на автобусни линии на дълги разстояния в Европа и да предложи алтернативни варианти на използването на лични автомобили, ще допринесе за допълнително намаляване на емисиите от транспорта и задръстванията по пътищата. По този начин ще бъдат предложени допълнителни, по-качествени и по-достъпни възможности за мобилност, по-специално за хората с ниски доходи.

Свързаната с автомобилните акумулатори инициатива има стратегическо значение за цялостната промишлена политика на ЕС, за да може бъдещите превозни средства и други решения в областта на мобилността и техните компоненти да бъдат изобретявани и произвеждани в ЕС.

Предстои предложенията за чиста мобилност да бъдат изпратени на съзаконодателите и Комисията призовава всички заинтересовани страни да работят в тясно сътрудничество, за да гарантират бързото приемане и прилагане на тези различни предложения и мерки, така че възможно най-скоро и в максимална степен да бъдат извлечени ползи за промишлеността, предприятията, работниците и гражданите на ЕС.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*