Нови фасади подобряват енергийната ефективност на сградите

Наскоро двама изследователи от UPM са разработили вентилирана фасада с двойно камера и устройство за контрол на въздухопотока, която значително спестява енергия в сградите. Това устойчиво и ефективно решение може да се прилага както при ремонти, така и при нови сгради – поради своята простота.

Фасадата е ключов конструктивен елемент на всяка сграда, която отговаря на изискванията за енергийна ефективност и вътрешен комфорт. Типът система, дизайнът и правилното изпълнение на самата фасада са критични за крайното енергийно потребление на сградата.

Сградите в региони със средиземноморски континентален климат като Испания обичайно страдат от зимни загуби на енергия, най-вече през северната и източната фасади. По същия начин тези сгради през лятото получават свръх-количество енергия чрез своите южни и западни фасади – заради слънчевата радиация. И в двата случая в сградата е необходимо изьвестно движение на въздуха, за да се поддържат подходящи вътрешни условия за обитателите. Така се противодейства на енергийните натрупвания – или загуби – през сградната обвивка.

За да се подобри енергийната ефективност на фасадите, двама изследователи от групата Tecnología Edificatoria y Medio Ambiente (TEMA) в UPM са разработили система за вентилирана фасада. Днес конвенционалните вентилирани фасади се състоят от вътрешен слой, топлоизолация, вентилационна камера и външно покритие. Новата фасада обаче добавя втора въздушна камера – между съществуващата и фасадната изолация. И двете камери са свързани помежду си при най-ниската част на фасадата. Друга особеност е добавянето на елемент отгоре, който регулира въздушния поток в камерите в зависимост от градиента на съществуващата температура между вътрешността на сградата и външната среда.

Функциониране на фасадата през лятото (ляво) и през зимата (дясно). Снимка: Джами Санта и Сесар Порас

Това решение представлява две подобрения в сравнение с конвенционалните системи. Енергийните натрупвания или загуби се намаляват чрез намаляване на енергийното потребление на фасадите. Наред с това конструкцията на системата спомага за намаляване на вертикалния температурен градиент по обвивката, като хомогенизира температурата на въздуха в камерите през цялата година.

Чрез свеждане до минимум на вертикалните топлинни градиенти, общата консумация, свъзана с фасадата, зависи по-малко от височината на сградата. Елиминира се разликата между по-високите и по-ниските етажи от гледна точка на вътрешен комфорт и степен на енергийна ефективност. Освен това тази система може да се приложи както при рехабилитационни работи, така и при нови сгради – поради простотата на нейното внедряване.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*