Изкуственият интелект обещава да увеличи потенциала на слънчевата и вятърната енергия

Изкуственият интелект, машинното самообучение и роботиката могат да изиграят граят важна роля за по-нататъшното повишаване на конкурентоспособността на проектите за вятърна и слънчева енергия. Тези нови технологии могат да спомогнат с намаляване на разходите, повишаване на надеждността и увеличаване на производството на електроенергия.

Това е заключението на нов доклад, публикуван тази седмица от световния специалист по сертифициране и управление на риска DNV GL. Анализът твърди, че макар да съществуват рискове, свързани с използването на технологиите за ИИ, бързо развиващата се технология би могла да донесе значителни ползи за индустрията на възобновяемите енергийни източници.

Изкуственият интелект вече се използва в много соларни и вятърни проекти и може да допринесе с още по-полезна функционалност през следващите години, твърди публикацията под заглавие „Оползотворяване на възобновяемите енергийни източници: ползите, рисковете и бъдещето на изкуствения интелект в добива на слънчева и вятърна енергия“.

Използването на AI и машинното обучение вече е сравнително добре утвърдено в областта на ВЕИ. Много от новите проекти включват сензорни технологии, което позволява на операторите на вятърни и слънчеви ферми да оптимизират автоматично работата на електроцентралите. Въпреки това, според доклада, технологиите за оптимизация тепърва ще се подобряват. Изкуственият интелект ще се използва много по-широко в бъдеще, за да се постигне по-голяма ефективност при внедряването, експлоатацията и поддръжката на проектите. “Очакваме инсталирането на повече сензори, увеличаването на лесните за използване инструменти за машинно самообучение разширяване на технологиите за мониторинг на данни, обработка и анализ на данни. Всичко това ще донесе повече оперативна ефективност – и нови и ултра-ефективни бизнес модели”, каза Луси Крейг, директор технологии и иновации в DNV GL – Energy.

Докладът предвижда, че през следващите години ИИ ще осигури редица предимства за операторите на вятърни и слънчеви ферми. Това включва икономии от нарастващото използване на роботика за инспектиране и поддръжка, разгръщането на обхождащи роботи и усъвършенствани сензори за мониторинг, използване на усъвършенстван инзкуствен интелект за извършване на одити и оптимизиране на планирането на проекти, използване на автономни дронове за проверки на отдалечени обекти. Анализът също така предвижда, че използването на ИИ, автономни превозни средства и роботи могат да станат широко разпространени в процеса на инсталиране. Това допълнително ще намали разходите в цялата индустрия.

Докладът предвижда сценарий, при който “части от вятърна турбина или соларен масив се транспортират от фабриката директно от автономни камиони, разтоварват се от роботи, поставят се върху основи, изкопани от роботи, сглобяват се и се монтират от роботи и дронове“.

В се пак в анализа се загатва и загриженост относно за потенциалното въздействие на ИИ и автоматизацията върху работните места в отрасъла. Налице са и опасения относно кибер-сигурността при използването на изкуствен интелект за управление на енергийни проекти. Докладът признава, че фирмите, които използват ИИ, ще трябва да се справят със свързаните с него рискове и да използват най-добрите практики, за да гарантират сигурността.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*