Мрежите за енергия и данни се сливат при „умните“ сгради

Има една технология, която радикално променя мрежите в сградите ни, и това е Power over Ethernet – преносът на електроенергия по кабелите, които основно предават данни. Развитието на тази технология – наред с навлизането на концепцията за т. нар. интелигентни сгради – скоро ще доведе до сливане на мрежите за енергия и за данни в едно цяло.

Навлизането на кодексите за сградна устойчивост и изискванията за чиста енергия са катализатор за този процес на сливане. Затова е време да започнем да мислим за ИТ мениджмънта като за сграден мениджмънт – това заяви Готие Умбер, мениджър бизнес-развитие за Централна и Източна Европа в Legrand, един от големите световни производители на компоненти за структурни кабелни системи.

До 100W по LAN-a

„Досега всички очакваха от структурното окабеляване все по-голяма производителност. При категория 6Е вече не се вълнуваме толкова от въпроса за производителността, защото тя е висока, но това, от което имаме нужда сега, е повече енергия“, казва Умбер. „Безжичните ни устройства имат нужда от ток и ние не искаме да прекарваме отделни кабели само за електрозахранването им“.

Готие Умбер, мениджър бизнес-развитие за Централна и Източна Европа в Legrand

От друга страна, в последните години с изключителен темп се развива „интернет на нещата“, припомня специалистът. Ето, че двете тенденции вече се срещат. Управлението на сградата, електрозахранването, преносът на данни се сливат в едно. Оттук следва и нуждата от промяна в проектирането на кабелните системи.

Стремежът е към фокусиране в централизирани и лесно обслужваеми блокове, монтирани най-често в тавана, които да осигуряват връзка и захранване за точките за безжичен интернет достъп, за станциите за сградна автоматизация, сензорните модули и др. Пак оттам се спускат и кабелни връзки към стенните розетки и контакти.

Предизвикателство за тези PoE мрежи от ново поколение е огромното натоварване, стана ясно от презентацията на Умбер пред български потребители. Очаква се най-новият стандарт за PoE да гарантира 100 W мощност през кабела за данни. Прекрасно е, ако ще искаме да зареждаме дребната си електроника чрез мрежата за данни; това обаче означава голямо натоварване за инсталацията.

Първият проблем е много високата степен на затопляне – особено там, където са концентрирани голям брой кабелни връзки в малко пространство. Това с особена сила касае центровете за данни. Другият проблем е, че самите мрежови конектори RJ-45 не са проектирани за толкова голямо натоварване. Те са склонни да създават искра и да изгарят. Затова в момента се се разработват нов тип кабели и нов тип конектори, чийто дизайн да позволи преноса на повишените енергийни обеми, разказа мениджърът от Legrand.

Новият конектор RJ-45, проектиран от Legrand да „носи“ 100W, без да изгаря

Всичко в едно

Обединяването и единното управление обаче носят редица ползи. „Вече има тестови сгради, където всичко е през мрежата: цялостното осветление в сградата, LED компонентите, контролът на цветовете, дисплеите, дори климатизацията е включена върху мрежата“, сподели Умбер.

Това, от своя страна, променя значително и начина на работа в сградите. Променя се тяхното функциониране: вече няма отделни мрежи за осветление, за ток, за данни, за сензори… ИТ мениджърът вече не е само ИТ мениджър – той става и сграден мениджър, грижи се за всички мрежово-свързани елементи в постройката, за нейната „кръвоносна система“.

Устойчивостта като катализатор

Принос към тенденцията има и повсеместното развитие на стандарти и кодекси за сградна устойчивост и енергийна ефективност. Изискването енергията на сградите да е чиста и колкото се може по-голяма част от нея да се добива локално е един от факторите.

„Това е прекрасно – соларните системи от покривите на сградите осигуряват DC ток, което е добре, защото няма нужда от преобразуване – при PoE се използва точно постоянен ток“, каза Умбер. „Досега сме гледали на мрежата като на нещо, които обслужва телефоните и  компютрите, но ето, че то вече е готово да захранва и устройствата ни“.

Когато мрежите за данни и електрозахранване се обединяват, а главният мрежов специалист се превръща в сграден мениджър, то компонентите, с които работи, трябва да му осигуряват бързина и лекота на работа. В Legrand правят малки промени в дизайна, които да осигуряват това: пач-панелите са лесни за окачване, интегрирани държачи „сортират“ сноповете кабели – всичко трябва да е „plug-and-play“…

От друга страна, сертификационни програми за сградна устойчивост като LEED и BREEAM, налагат изисквания за енергийна ефективност. „Ролята на структурното окабеляване тук е следствие от намерението за намаляване на цялостния въглероден отпечатък, в частност намаляване на потреблението на енергия,“ обясни специалистът на Legrand.

„Това е въпрос преди всичко на дизайн. Факт е, че PoE технологията може да харчи много енергия по кабела. Но това може да не е неоправдано: ако губите 15% от енергията по кабела, но спестявате много повече заради интелигентното управление на климатизацията, например, или на осветлението, то вие ще постигнете подобряване на енергийна ефективност и ползата ще е много повече от тези загубени 15%“, поясни Умбер.

Категорично може да се каже, че това е въпрос на правилно проектиране. Затова, впрочем, френският производител избягва да говори за продукти и енергийна ефективност – визията е, че ефективността е функция на доброто проектиране.

Трансфер на знание

Процесът на промяна изисква цялостно преосмисляне на начина, по който се проектират сгради. За дизайна и ролята на мрежата трябва да се мисли още с идеята за постройката, с базовите й архитектурни елементи. За целта Legrand работи усилено с общностите на инженерите, проектантите, архитектите, ИТ мениджърите. Компанията организира обучения и семинари.

„С ИТ мениджърите ни е трудно да определим границата кое е наистина иновативно и кое е просто забавна „джаджа“. Професионалистите обаче се опитват да създават нови дизайни и нашата отговорност е да помагаме да установят къде наистина има смисъл да правят промените“, разказа Умбер.

Тестването на нови технологии, подходи и дизайни съвместно с потребителските организации е друг аспект на работата в областта на натрупването на ноу-хау. „Тестваме заедно с потребители. Споделяме наученото от едно място в другите страни. Ние обещаваме, че успехът на един проект може автоматично да бъде пренесен другаде, защото сградните кодекси и традиции са различни, но е важно да разпространим знанието“, заключи Готие Умбер.

Наред с това Legrand участва и в комисиите за подготовка на индустриалните стандарти за структурно окабеляване, уточниха от френската компания, която присъства директно и на нашия пазар чрез Легранд България.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*