Стандартизацията на въглищата се отлага за другия отоплителен сезон

Проектът за стандартизация на въглищата за битова употреба може да доведе до реални резултати преди началото на следващия отолителен сезон. Това стана ясно от изказването на министъра на околната среда и водите Нено Димов на конференция за чистотата на въздуха, организирана от МОСВ в петъчния ден.

Проектът за стандартизацията на твърдите горива за битови потребители бе официално оповестен от бившия министър на околната среда Ивелина Василева, а през декември 2016 бе сформирана и работна група, която да изготви стандартите. Те трябваше да са готови за новия отоплителен сезон 2017/2018. Защо обаче проектът бе забавен – Димов не посочи.

Очаква се стандартът за въглища за битова употреба да въведе норми за допустимото съдържание на сяра и пепел. Според експерти на МОСВ, по всяка вероятност регламентът ще заимства полския опит. Това ознзчава, че навярно ще бъдат заложени прагове от 1% за съдържанието на сяра и 12% за съдържанието на пепел във въгищата. На подони критерии отговарят кафявите и черните въглища.

Българските въглища в голямата си част не отговарят на подобни норми, смятат специалисти. Това означава, че горвата ще се внасят от чужбина – както и досега – предимно т. нар. донбаски въглища.

Заедно с новия стандарт ще бъдат подготвени и нормативни промени, които да сведат новата регулация в практиката. Тези промени ще предвиждат и санкции за неспазване на заложените стандарти. Очаква се целият нормативен пакет да е готов докъм средата на 2018 година.

Другият често срещан вид твърдо гориво за битово отопление – дървата- няма да бъдат регулирани. Министерството обае ще търси начин да насърчи потребителите да не горят прясно нарязани, сурови дърва, а да ползват такива, които са добре изсушени. Те отделят значително по-малко твърди частици.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*