Климатизацията става критично важна за животновъдните ферми

Без контрамерки изменението на климата ще влияе все по-силно и все по-негативно върху селскостопанските животни – особено свинете и птиците. Топлинният стрес накърнява тяхното здраве, благосъстоянието им, а също и „производителността” им. Това има своето отражение пряко върху рентабилността на фермите.

Тъй като животните се държат предимно в затворени сгради за животни, оборудвани с механични вентилационни системи, изследователите от Vetmeduni Vienna смятт, че най-доброто решение за животновъдните ферми е използването на земята за отопление и охлаждане чрез топлообменници тип „земя-въздух“ (ТЗВ). Подобна система може да охлажда през лятото и да затопля входящия въздух през зимата.

По-високите температури, произтичащи от изменението на климата, ще изискват предприемането на мерки при отглеждането на свине и птици. Без подходящи системи за охлаждане животните, държани в затворените сгради за добитък, ще са подложени на повишен топлинен стрес. Това би имало отрицателно въздействие върху благосъстоянието на животните. Резултатът за фермерите се изразява в по-слабо наддаване, по-малко снасяне на яйца – със съответното икономическо въздействие.

Изчерпателно проучване, проведено от Vetmeduni Vienna, BOKU и ZAMG показва, че климатизационни системи тип топлообменник земя-въздух биха били най-ефективното решение. При ТЗВ външният въздух преминава през тръби с дължина около 40 метра, заровени на дълбочина около 2 метра в земята. Получава се ефект, подобен на мазетата и избите – под земята въздухът се охлажда лятно време, а зимно време се затопля.

Три често срещани системи за охлаждане са били сравнени в рамките на проучването. Едната е система, която охлажда въздуха, като използва земята (ТЗВ), а другите две охлаждат чрез директно или индиректно изпаряване на водата. Индиректният метод също използва топлообменник, за да се избегне овлажняването, обясняват учените.

Техният извод е, че изпарителните системи за охлаждане с директно изпаравяне имат това неудобство, че овлажняват въздуха, а индиректните изпарителни системи работят добре, но по-малко ефективно в сравнение с ТЗВ. Топлообменниците земя-въздух са най-ефективни при селскостопанските постройки за отглеждане на животни, е заключението на учените.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*