Европейската екоагенция: Почасовите данни за състава на въздуха са важни за „уязвимите“

Зимна София

Почасовата информация за качеството на въздуха и за моментните нива на различни вредни вещества в него е важна за всички, които са „уязвими“ към повишеното съдържание на замърсяване. Те могат да пострадат от различни вредни ефекти от повишените концентрации на замърсители. Това обясниха от Европейската агенция за околната среда в отговор на запитване на Greentech.bg. За „уязвими“ се считат децата, възрастните, хората с алергии, с белодробни, сърдечно-съдови и други хорнични проблеми.

„Европейският индекс на качеството на въздуха позволява на потребителите да разберат повече за актуалното качество на въздуха там, където живеят, работят или пътуват. Показвайки актуална информация за Европа, потребителите могат да получат информация за качеството на въздуха в отделните държави, региони и градове. Информацията за качеството на въздуха в реално време е важна, тъй като това е въздухът, който гражданите дишат във всеки един момент“, разяснява Анти Каартинен, прес-говорител на ЕАОС.

„Законодателството на Европейския съюз определя стандарти за качество на въздуха както за краткосрочните (почасови / дневни) нива, така и за дългосрочните (годишни) нива на качеството на въздуха. Стандартите за дългосрочните нива са задължително по-строги от тези за краткосрочните нива, тъй като сериозните здравни ефекти възникват заради дългосрочно излагане на такива замърсители“.

Здравни ефекти са налице и при краткосрочното, и при дългосрочното излагане на замърсяване, пояснява още Каартинен. „Краткосрочната експозиция (в продължение на няколко часа или дни) е свързана с остри здравни ефекти, докато дългосрочната експозиция (в продължение на месеци или години) е свързана с хронични ефекти върху здравето“.

Към момента обаче (10:50 ч. на 06.12.2017) данните за качеството на въздуха в реално време за София от петте измервателни станции на територията на столицата продължават да са недостъпни.

Жителите на големия град могат да добият представа за състоянието на въздуха от доброволческата мрежа от измервателни станции за фини прахови частици „Air Sofia„.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*