След Брекзит на Острова ще субсидират екологичното селско стопанство

Действащата на Острова Обща селскостопанска политика (ОСП) ще бъде заменена с нова система от „зелени“ земеделски субсидии след Брекзит, обяви британският секретар по въпросите на околната среда Майкъл Гоув. Реформата ще сложи край на сегашния режим на субсидиране: ще се премине от плащания въз основа на размера на притежаваната земя към плащане за опазването и развитието на екосистемни услуги.

Гоув определя сегашната система на ОСП като лоша грешка. „Да се плаща на собствениците на земя за количеството земеделска земя, която притежават, е несправедливо, неефективно и води до извратени резултати“, казва той. „Така се дава най-голям обществен ресурс на тези, които имат най-голямо частно богатство“.

При прехода методът на плащане ще бъде заменен от „система за подпомагане с публични средства за създаването обществени блага“. Основното обществено благо, в което ще инвестира британската земеделска програма, ще е подобряването на околната среда.

Новият режим ще бъде въведен постепенно чрез петгодишен преходен период. Очаква се той да стимулира земеделските стопани и собственици на земя да възприемат практики като „засаждане на гори, осигуряване на нови местообитания за дивата природа, увеличаване на биоразнообразието, допринасяне за подобряване на качеството на водите и връщане на обработваемите земи към състоянието им на поляни с диви цветя или други по-естествени състояния“.

Този ход следва поредица от коментари от на Гоув миналата година, които сигнализират, че е поел ангажимент да осигури „зелен Брекзит“ и иска да проучи как може да работи един екологично насочен режим на субсидиране на земеделието.

Мярката е голяма победа за „зелените“ групи, които от години се борят за реформи в ОСП. Тяхното желание е политиката да защитава природния капитал и да стимулира развитието на екосистемните услуги.

Експертите смятат, че програми за опазване на околната среда като например ограничаването на овцевъдството в планинските райони, за да се даде възможност за повторно залесяване, биха осигурили значителни нетни икономически ползи. Те идват от подобряване на защитата от наводнения, увеличаване на биологичното разнообразие, опазване на почвите. Въпреки това така нареченият подход за „връщане към дивото“ все още не е прегърнат от местните селски стопани и дори е изправен пред значителна опозиция от страна на някои собственици на земя и земеделски стопани.

Гоув твърди, че понастоящем ОСП поощрява земеделските стопани да се придържат към „производствени методи, които са неефективни по отношение на ресурсите“, като същевременно стимулира „подход към опазване на средата, който се базира на математически точни полеви маржове и екологично нездравословен ландшафт“.

Едновременно с това британското правителство готви и реформа в практиките за етикетиране на храните. Това включва планове за въвеждане на нов етикет на храните, който ще защитава качеството, произхода и устойчивостта на британската селскотопанска продукция.

Етикетът „златен стандарт“ ще предложи „единна, широкомащабна мярка за това как земеделският стопанин или производителят на храната покрива набор от индикатори“ като например здравето на почвата, намаляване на замърсяването, опазване качеството на водата и хуманното отношение към животните.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*