Жителите на Нови Искър могат да кандидатстват за пелетни печки до 8 февруари

До 8 февруари 2018 г. жителите на район Нови Искър могат да кандидатстват за пелетни печки по проекта на Столична община за пилотно внедряване на системи за битово отопление на дървесни пелети. Инициативата е част от Програмата за подобрение качеството на атмосферния въздух на Столична община до 2020 г.

В рамките на проекта се предвижда безвъзмездна подмяна на 30 стари домакински горивни инсталации на твърдо гориво (дърва и въглища) с нови пелетни печки и осигуряване на нужното количество пелети за един отоплителен сезон. За получаване на екологична печка могат да кандидатстват всички жители от района, като подборът на кандидатите ще се извърши на базата на предварително разработени и одобрени от постоянната комисия по околна среда в СОС критерии за класиране. Акцент в подбора ще бъде поставен върху социалните критерии: домакинства с деца с увреждания, самотни майки, хора с ТЕЛК и др.

Изборът на район за подмяна на горивните инсталации е свързан с най-големия брой малки населени места в рамките на Нови Искър. През първите три години администрацията на района ще удостоверява, че отоплителните уреди се използват единствено с пелети.

На 16 януари 2018 г. от 19:00 часа в ритуалната зала на районната администрация в гр. Нови Искър ще се проведе информационна среща за граждани, на която ще бъдат представени подробности за значението на самия проект, както и ще бъдат указвани практични насоки за попълване на заявлението за кандидатстване.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*