Черна гора набляга на покривните PV системи за неелектрифицирани домове

фотоволтаичен покрив
фотоволтаичен покрив

Министерството на икономиката на Черна гора обяви, че няма да издава повече лицензи за нови проекти за възобновяема енергия, но същевременно стартира третата фаза на внедряване на слънчеви PV системи за неелектрифицирани домакинства в изолирани планински райони. Страната отбеляза, че вече е близо до постигането на целта си от 33% за дела на възобновяемата енергия в общия енергиен микс.

Решението бе взето на едно от последните заседания на правителството на Черна гора, когато то прие план за прекратяване на издаването на лицензи за проекти за възобновяема енергия. Решението обаче не се отнася до заявките за инсталации за слънчеви фотоволтаични централи, получени през 2017 г. До момента са предоставени общо 15 лиценза за проекти за слънчеви PV покриви с мощност до 1 MW. Общият им капацитет възлиза на 5,4 MW. Проектите тепърва ще бъдат изгрждани и ще изискват всички други необходими лицензи – последният от които е разрешението за ползване.

Лицензите ще се предоставят само за соларни PV проекти за покриви с размери до 1 MW. За наземни фотоволтаични системи няма да има налична преференциална изкупна цена.

Досега действалата преференциална изкупна трифа за ВЕИ в страната възлизаше на 0,12 евро за киловатчас. Соларни проекти обаче не кандидатстваха по схемата. Единствените бенефициенти по нея до момента са 13 малки водноелектрически централи и 72-мегаватовата вятърна централа „Крново“.

По-рано през януари черногорското министерство на икономиката стартира третата фаза от инсталирането на фотоволтаични панели за ферми и овчарски къщи, разпръснати в планинските райони на страната. Като цяло, тя има за цел да се изградят 54 онлайн фотоволтаични системи и и да се включат в мрежата, което би трябвало да помогне за електрозахранването на изолираните домакинства.

След първите две фази на проекта през 2012 г. и 2013 г., при които бяха инсталирани 189 фотоволтаични системи, сега министерството ще отпусне 55 000 евро, за да покрие 70% от разходите по проектите. Останалите 30% ще трябва да бъдат покрити от собствениците на жилищата.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*