Европа трябва да добива 35% от енергията си от ВЕИ до 2030 г.

възобновяема енергия

Европа трябва да добива 35% от енергията си от възобновяеми източници до 2030 г., реши Европарламентът миналата седмица. Това представлява значително увеличение на целта в сравнение с по-рано заложените 27%.

Парламентът също така гласува държавите-членки да представят национални планове за действие в областта на енергетиката и климата, като посочат как възнамеряват да допринесат за колективната европейска цел, до 1 юни 2019 г. Наред с това бе решено, че държавите-членки трябва да осигурят петгодишна „видимост“ на публичната подкрепа, която ще гарантират за възобновяемите енергийни източници.

Асоциацията на ветроенергийния бизнес WindEurope приветства решението. Тя оценява, че разликата между 27% и 35% се равнява на 92 милиарда евро инвестиции в сектора.

Заложената нова цел предполага още насърчаване на по-добрата изолация на страдния фонд и намаляване на енергийното потребление, по-ефективни потребителски електроуреди и интелигентни уреди в домовете.

Освен екологичните ползи от заложената нова цел, според Еврокомисията, амбицията за 35% дял на ВЕИ ще създаде 400 000 нови работни места, ще увеличи икономическото производство на ЕС с около 70 милиарда евро и ще намали зависимостта на континента от вноса на газ с 12 процента.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*