ЖП превозвачът DB Cargo България преминава към 100% зелена енергия

DB Cargo България преминава към употреба на изцяло зелена енергия за своите транспортни дейности. От 2018 г. товарните влакове на компанията ще се движат само с електричество от възобновяеми източници с цел опазване на околната среда.

DB Cargo България е собственост на Deutsche Bahn AG –най-големият ЖП превозвач в Европа. Компанията извършва вътрешен и международен железопътен транспорт на товари от 2010 г., като разполага със собствен локомотивен и вагонен парк.

„Железопътният транспорт на товари щади околната среда, защото работи с електрическа енергия, за разлика от другите видове транспорт. Решението ни да използваме изцяло зелена енергия за нашите товарни дейности е още една стъпка за постигане на устойчиво развитие на българския и европейския железопътен транспорт” – заяви инженер Любомир Гарчев, изпълнителен директор на DB Cargo България.

В уверение на постигнатата промяна Енерго-ПРО – Енергийни услуги издаде на компанията удостоверение, базирано на Гаранциите за произход, издадени от Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Дружеството включи DB Cargo България в своя публичен регистър с компании, ползващи зелена енергия.

Боян Кършаков – управител на Енерго-ПРО, инж. Любомир Гарчев – изпълнителен директор на DB Cargo България, и Христо Петканов – финансов директор на DB Cargo България

„ Енерго-ПРО подкрепя екологичното производство на електроенергия и използването ѝ във всички сфери на бизнеса. Компанията работи активно за постигането на определен дял на енергията от възобновяеми източници в общото производство на електроенергия с цел подобряване на климата и ограничаване на вредните емисии в атмосферата“, заяви Боян Кършаков, управител на Енерго-ПРО Енергийни услуги.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*