Топлофикациите осигуряват по-ниски общи социално-икономически разходи в бъдещата енергийна система

Какво би било икономическото въздействие върху бъдещата енергийна система, ако някой отключи пълния потенциал на термалните соларни системи в Австрия, Дания, Германия и Италия? Използването му ще доведе до значително намаляване на разходите, и т най-вече ако слънчевата топлина не се доставя индивидуално, а чрез топлофикационни системи. Това е един от изводите от изследване, проведено от Университета в Аалборг като част от изследователския проект „Слънчева топлина и енергийна икономика в градска среда“ на МАЕ от екипа SHC Task 52.

Специалистите на Университета на Аалборг са взели предвид всички разходи за енергия, необходими за инсталирането на слънчеви топлофикационни системи в зависимост от потенциала, а именно – инфраструктурни инвестиции, разходи за експлоатация и поддръжка, горива и CO2. Това, което не включват изчисленията им, са евентуални данъци, субсидии и външни фактори, като добавените разходи за здраве или разходи за прилагане на мерки за смекчаване на изменението на климата и адаптация.

Основното заключение, което може да се направи въз основа на анализа, е, че изграждането на инсталации в зависимост от максималния потенциал на слънчевата топлинна енергия би довело до по-високи социално-икономически разходи във всички страни и при всички сценарии за районите, ако топлината се добива и използва поотделно, т.е. индивидуално. Ако обаче се използва „квартално“ отопление, тоест топлофикационни мрежи, слънчевата топлинна енергия може да се разглежда като разходно неутрална.

Съществуват значителни разлики между различните държави, разбира се. Например в Австрия и Италия използването на слънчеви топлофикации може да доведе до намаляване на разходите благодарение на по-евтиното производство, а в Италия – и на по-изобилните слънчеви ресурси. Дания и Германия показват малко по-високи разходи за реализацията, не на последно място поради това, че доста често слънчевата топлинна енергия замества сравнително евтини горива като например биомасата.

Проучването включва и няколко анализа на чувствителността, за да се изследва как се променят резултатите, когато се променят допусканията и параметрите. Едно основно заключение е, че водеща причина за разликите в разходите в изследваните страни е цената на слънчевата топлина. Тази цена зависи от това колко трябва да се похарчи за системата за добиване на слънчевата топлинна система и какво е количеството слънчева радиация на дадено място.

 

Индивидуално отопление

Слънчева топлофикация

Еднофамилна комбинирана система

Многофамилна комбинирана система

Соларно отопление на блок със сезонен буфер

Слънчева топлофикация с дневен буфер

Слънчева топлофикация със сезонен буфер

Инвестиция (евро на кв.м., без ДДС, ючително буфера

760

660

640

241

290

Цена на топлината

137 – 174 евро / МВтч

89-134 евро / МВтч

106-174 евро / МВтч

37-46 евро / МВтч

47-63 евро / МВтч

 

1 коментар

  1. Трябват доказани мениджъри от ранга на проф. Ал. Томов и Вальо Топлото за да са ефективни такива топлофикации.

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*