IRENA: ЕС може да удвои възобновяемите енергийни източници до 2030 г.

възобновяема енергия

Европейският съюз е в състояние да удвои дела на възобновяемите енергийни източници в енергийния си микс до 34% до 2030 г. Това ще доведе до сериозни намаления на емисиите и икономически растеж на целия континент в този процес. Прогнозата е на Международната агенция за възобновяема енергия IRENA.

Постигането на по-високи дялове на възобновяемата енергия е възможно със съществуващите технологии. Това ще стимулира допълнителни бизнес възможности, като доведе до допълнителни инвестиции от около 368 млрд. евро до 2030 г., прогнозира анализът на IRENA. Това се равнява на средногодишен принос от 0,3% към европейския БВП.

Удвояването на дела на възобновяемите енергийни източници в енергийния микс ще доведе и до допълнителни годишни икономии от енергийни, екологични и здравни разходи в размер на 44-113 млрд. евро до 2030 г. Промяната обещава и значително увеличение на броя на заетите в сектора на възобновяемите енергийни източници, който в момента възлиза на 1,2 милиона.

Данните идват по петите на резултатите от проучването на Global Energy Talent Index, които показват, че специалистите по възобновяеми източници са сред най-щастливите работници в цялата енергийна индустрия. Това се дължи отчасти на цифровите технологии, които позволяват по-голяма гъвкавост и работа на разстояние.

Изследването на IRENA, представено в Брюксел по искане на Европейската комисия, също така предвижда, че до 2030 г. удвояването на дела на възобновяемите енергийни източници ще доведе до дълбоки намаления на емисиите в цялата икономика – с около 15%.

Констатациите стават публично достояние в момент, когато Брюксел изготвя планове за преразглеждане на целите за възобновяеми енергийни източници за 2030 г. Европейската комисия и държавите-членки подкрепят дял на възобновяемите енергийни източници от „най-малко“ 27%, докато някои предприятия и Европейският парламент призовават за залагането на много по-амбициозна цел. Моделирането, направено от експертите на IRENA, е в синхрон с по-раншни твърдения, че ЕС може да определи значително по-амбициозна цел, без да навреди на икономиката си.

Наред с всичко това в доклада си IRENA оценява, че през следващите 12 години 34-ппроцентен дял на възобновяемите енергийни източници би довел до 327GW инсталирани вятърноенергийни мощности. Капацитетът за добив на слънчева енергия ще нарасне с 270GW.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*