ЕС готви стратегия за зелени финанси

Европейската комисия представи нова, широкообхватна стратегия за засилване на ролята на устойчивото финансиране за намаляване на емисиите в блока.

Дългоочакваният „План за действие за устойчиво финансиране“ определя пътна карта, която трябва да помогне на ЕС да стимулира допълнителните инвестиции от 180 млрд. евро – толкова, колкото, според оценките на ЕС, са допълнително необходими всяка година, за да смогне ЕС да постигне целта си намаляване на емисиите на парникови газове с 40% до 2030 г.

Планът включва много от предложенията, направени от Експертната група на високо равнище (ЕГВР), назначена от Комисията миналата година, за да помогне за оформянето на стратегията на ЕС.

По-специално в това се включва обща класификационна система за определяне на устойчиви инвестиции. Тази таксономия ще бъде използвана и за разработване на система за етикетиране на устойчиви финансови продукти, като например зелени облигации. Това би трябвало да улесни инвеститорите в идентифицирането на инвестиции в съответствие със „зелени“ или „нисковъглеродни“ критерии. Стратегията ще се стреми също така да засили присъствието на зелените финанси в банкирането на дребно.

Пазарните анализатори оцениха като противоречиво това, че ЕК сигнализира желанието си да „успокои“ капиталовите изисквания за банките, които се занимават с устойчиви инвестиции, „когато това е оправдано от гледна точка на риска“.

„Преминаването към по-екологична и по-устойчива икономика е полезно за създаването на работни места, полезно за хората и полезно за планетата“, заяви в изявление първият вицепрезидент на Комисията Франс Тимерманс. „Днес ние гарантираме, че финансовата система ще работи за постигането на тази цел. Нашите предложения ще позволят на инвеститорите и отделните граждани да направят положителен избор, така че парите им да се използват по-отговорно и да подкрепят устойчивостта“.

Планът за действие се разглежда като ключов инструмент за пренасочване на икономиката на ЕС към по-устойчива основа.

Въпреки че зелените финансови инструменти като например зелени облигации бележт растеж през последните години, природозащитниците настояват, че това не е достатъчно, за да се постигне нивото на намаляване на емисиите, необходимо съгласно Парижкото споразумение.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*