ВЕИ търсенето в Европа ще продължи да расте

Асоциацията на издаващите органи (AIB) публикува нови данни, които показват, че търсенето на енергия от възобновяеми източници в Европа ще продължи да расте. Очаква се потреблението на възобновяема енергия да нарасне с 28,3% от 367 TWh през 2016 г. на 471 TWh през 2017 г.

„Пазарът на електроенергия от възобновяеми източници в Европа продължава да нараства равноускорително“, коментира Том Линдберг, управляващ директор на ECOHZ. „Пазарът също така е по-стабилен и по-балансиран от всякога.“

Въпреки че растежът е по-равномерно разпределен от преди, големите държави все още играят водещата роля. „Германия и Франция показват значително увеличение на клиентите, като в Германия този сегмент за първи път надскочи 91 TWh от общото търсене“.

Пазарните цени за възобновяемата енергия в Европа отразяват повишения интерес от страна на индустрията.

Вятърът и слънчевата енергия са най-бързо растящите възобновяеми източници, въпреки че водноелектрическата енергия е най-големият източник сред ВЕИ-тата.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*