Създадоха ръководство за търгове за ВЕИ

Европейската банка за възстановяване и развитие и Секретариатът на Енергийната общност разработиха ръководство за провеждане на търгове за възобновяеми източници, за да помогнат на страните да разработват и въвеждат конкурентни процедури за подбор в подкрепа за възобновяемата енергия.

През последните години стана актуално провеждането на конкурси за избирането на изпълнители на проектите за нови ВЕИ мощности. Този вид процедури замениха някогашните схеми на щедро субсидиране на всевъзможни доставчици на възобновяема енергия. Конкурсният принцип доведе до постигането на ниски цени за екологичните източници, което ги прави конкурентни на „конвенционалните“ генерации.

Насоките, изготвени в сътрудничество с Международната агенция за възобновяеми енергийни източници (IRENA), определят най-добрите практики за подготовка на търгове.

„Страните се обръщат към търговете като инструмент за избор, за да постигнат конкурентна цена за електроенергия от възобновяеми източници, като същевременно постигат социално-икономически и екологични ползи,“ коментира генералният директор на IRENA Аднан Амин.

„Тези политически насоки предоставят на страните важен инструмент за планиране на конкурсите в стремежа им да ускорят устойчивите и достъпни решения за възобновяема енергия“.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*