НДЕФ отваря отново схемата за финансиране на електромобили

От днес започва набиране на проекти по Схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства на Националния доверителен екофонд (НДЕФ). За финансиране по схемата могат да кандидатстват централната администрация, териториалните й подразделения и общинските администрации. Всяка от тях може да кандидатства за финансиране максимум на три превозни средства.

Целта е програмата да допринесе за изпълнението на политиките на страната в три направления – подобряване на качествата на атмосферния въздух, намаляване на емисиите на парникови газове и намаляване на нивата на шумовото замърсяване в населените места. Срокът за подаване на документи по новата покана е до 31 юли 2018 г.

Безвъзмездната субсидия е фиксирана за всеки различен вид превозно средство и e в размер на:

20 000 лв. за изцяло електрически превозни средства категория М1 и N1 (4+1 места),

10 000 лв. – за хибридни електрически (plug-in) превозни средства категория M1 и N1 (4+1 места),

20 000 лв. – за изцяло електрически превозни средства категория L7e, както и за допълнителни надстройки (за почистване, за поливане, за превозване на обемни предмети, изотермални кутии, контейнери за боклук) до 50% от стойността им, но не повече от 3000 лв.,

30 000 лв. – за изцяло електрически превозни средства (ванове 7+1; 6+1 места), категория М1 или N,

40 000 лв. – за изцяло електрически превозни средства категория М2 и N2.

Всички необходими за кандидатстване документи са публикувани в раздела „Инвестиционна програма за климата – електромобили” на сайта на НДЕФ. Формулярът за кандидатстване за финансиране на проекти за насърчаване използването на електромобили се изпраща на хартиен носител на адреса на НДЕФ: София 1574, бул. Шипченски проход 67Б. По-подробна информация за параметрите на проектите е представена в Указанията за кандидатстване за финансиране на проекти за насърчаване използването на електромобили, както и в Оперативното ръководство на програмата.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*