Геотермалната енергия ще достигне 17 GW до 2020 г.

Глобалният капацитет за добив на геотермална енергия ще достигне 17 гигавата през 2021 г. Въпреки това използването на енергията на недрата на земята остава слабо експлоатиран енергиен източник. Той обаче може да осигурява постоянно и равномерно производство,което го прави идеален за базови мощности.

Геотермалната енергия може да осигурява отопление, охлаждане и генериране електроенергия на база високотемпературни хидротермални ресурси, водоносни системи с ниски и средни температури и горещи скали. Всеки геотермален източник е уникален със своето местоположение, температура и дълбочина, затова има различни геотермални технологии, подходящи за различните ситуации.

Геотермалните електроцентрали осигуряват стабилна производствена мощност, която не се влияе от климатичните промени. Това прави технологията подходяща за базови мощности. Те са особено често срещани в страни, в които има геотермални източници с висока температура.

За 2016 г. глобалният капапцитет на системите за добив на геотермална енергия се изчислява на приблизително 13 GW. Очаква се той да нарасне и да достигне почти 17 GW до 2021 г. Най-големи разработки за добив на енергия ит недрата на земята се очакват в Индонезия, Турция, Филипините и Мексико.

Геотермалната топлина се използва основно за бани и плувни басейни, както и за отопление на помещения. Използването й в селското стопанство, особено за отопление на оранжерии, е значимо в някои страни. Например в Турция селското стопанство представлява на 30% от пряката употреба на геотермална енергия. Геотермалните топлинни приложения често са дребномащабни. Китай и Турция представляват почти 80% от глобалното използване на топлинна енергия от геотермални източници.

През следващите пет години най-големият ръст се очаква в Китай, където геотермалните топлофикации се разширяват бързо в редица градове, за да помогнат за справяне със замърсяването на въздуха. В Европа използването на геотермална топлина в топлофикациите също нараства, като основните пазари са във Франция, Холандия, Германия и Унгария.

Графика: MAJR Group

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*