През март Португалия произвела от ВЕИ повече енергия, отколкото използва

възобновяема енергия

Португалия е произвела от възобновяеми източници повече електроенергия, отколкото използва, през март. Това показаха официални данни, публикувани вчера от REN – оператор на електропреносната система на страната.

През март възобновяемите енергийни източници са осигурили 103,6% от потреблението на електроенергия в страната, което е най-високото ниво за 40 години. Като цяло Португалия е произвела 4,812 GWh електроенергия от възобновяеми източници, а е използвала 4,647 GWh електроенергия през месеца.

Въпреки наличието на кратки периоди, когато топлоелектрическите централи са били необходими за посрещане на търсенето, възобновяемите енергийни източници са покрили най-малко 86% от търсенето през целия месец, а на моменти са генерирали 143% от търсенето на електроенергия в страната.

През месеца са регистрирани два отделни 70-часови периода, когато Португалия е разчитала единствено на възобновяеми енергийни източници.

Анализът на данните на REN бе публикуван от Португалската асоциация за възобновяема енергия APREN и ZERO – Асоциацията за устойчивост на земната система.

Производството на енергия от възобновяеми източници през март е спестило 1,8 милиона тона въглеродни емисии в страната. Това се равнява на 2 милиона евро квоти на пазара на въглеродни емисии на ЕС.

Най-близкото постижение на Португалия по отношение дела на ВЕИ в предишни години беше през февруари 2014 г., когато възобновяемите енергийни източници посрещнаха 99,2% от търсенето на електроенергия.

Страната разполага с огромен капацитет от водните ресурси, а през последните години се съсредоточи върху изграждането на системи за добив на вятърна и слънчева енергия чрез инсталации с комунален мащаб. През ноември страната потвърди плановете си да затвори двете си останали въглищни електроцентрали до 2030 г..

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*