26 април ще е информационен ден по Програма LIFE

Информационен ден по програмата LIFE ще се проведе на 26 април. На събитието ще бъде представена самата програма, графикът за обявяване и подаване на проектни предложения по Покана 2018 г., новостите и промените, които предстоят, както и новата Многогодишна работна програма 2018-2020 г. Събитието ще се проведе на 26 април, четвъртък, от 9:30 часа, в зала „Европа“ (в сграда на МОСВ) на бул. Мария Луиза 22. организатор е Министерството на околната среда и водите в качеството си на национално звено за контакт по еко-програмата на ЕС.

Програма LIFE е финансов инструмент на Европейския съюз, подпомагащ проекти за опазване на околната среда, природата и климата на територията на съюза. Тя е създадена заради изпълнението, актуализацията и развитието на политиката и законодателството на ЕС в областта на околната среда и климата чрез съфинансиране на проекти с европейска добавена стойност. Структурирана е в две подпрограми – „Околна среда“ и „Действия по климата“. Допустими бенефициенти могат да бъдат публични органи и частни организации – търговски (с изключение на ЕТ) и нетърговски (вкл. НПО).

Повече информация за Програма LIFE може да се намери на сайта на програмата в България  или директно на сайта на LIFE на Европейската комисия.

Желаещите да участват трябва да попълнят и изпратят регистрационна заявка на ел. адрес: lifencp@moew.government.bg.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*