MIT: политиката на Китай в областта на климата може „да се свръх-изплати“

Смогова мъгла над Шанхай

Китай се зае сериозно да се справи със замърсяването на околната среда и, според изследователи от Масачузетския технологичен институт, това може да донесе полза не само от гледна точка на природата, но и финансово. Новото проучване на MIT сочи, че ако Китай намалява емисиите на въглероден двуокис с 4% годишно, страната може да спести около 339 млрд. долара от здравни услуги до 2030 г. Тази цифра се явява около четири пъти по-голяма от сумата, необходима на страната за постигане на климатичните й цели. С други думи, политиката на Китай в областта на климата може „да се свръх-изплати“.

Изпълнението на международния ангажимент на Китай за намаляване на въглеродните емисии има смисъл за страната в много аспекти. Освен, че държавата може да допринесе значително за глобалната битка срещу изменението на климата, въздействието върху здравето на китайските граждани може да бъде колосално. Подобряването на качеството на въздуха би могло да избегне значителен брой смъртни случаи заради атмосферното замърсяване във всяка провинция. MIT оценява това в доларовото изражение на финансовата тежест за обществото, която ще се спести: 339 млрд. долара.

„Държавата всъщност може да постигне нетно позитивен ефект само въз основа на съпътстващите ползи за здравето, свързани с подобренията на качеството на въздуха, в сравнение с цената на политиката в областта на климата“, казва Ноели Екли Селин, главен асистент в MIT и съавтор на изследването, публикувано в Nature Climate Change. „Това е мотивиращ фактор за другите страни да се ангажират с глобалната политика за климата.“

Как екипът е изчислил тази цифра? Учените са разработили модел, наречен „Рамка за регионално качество на въздуха, климата и здравето“, комбинирайки енергийно-икономически модел и модел на „атмосферната химия“. Те използвали енергийно-икономическия модел, за да симулират как дадена политика в областта на климата променя икономическата активност на съответната провинция, потреблението на енергия и емисиите на въглероден диоксид и други замърсители на въздуха. Симулациите били извършени спрямо четири сценария: един без намаление на емисиите до 2030 г. и три с политики за намаляване на емисиите до 2030 г. съответно с 3%, 4% и 5% годишно. След това учените включили резултатите в модела на атмосферната химия и изчислили концентрациите на прахови частици в провинциите, за да помогнат да се прецени замърсяването на населените места. използвали „епидемиологична литература“, за да пресметнат колко смъртни случая могат да бъдат избегнати по този начин. След това учените изчислили икономическата стойност на смъртните случаи, сравнявайки сумата с общите разходи за прилагане на политиките за климата.

Техните констатации? При сценарий без политика за климата до 2030 г. в Китай би имало над 2,3 милиона случая на преждевременна смърт годишно – свързани със замърсяването. При три, четири или пет процента годишно намаляване на емисиите, Китай може да избегне съответно 36 000, 94 000 и 160 000 преждевременни смъртни случая. Спестяванията, натрупани в резултат на редуцирането на съответните здравни грижи, се равняват на $138,4 млрд., $339,6 млрд. и $534,8 млрд., съответно.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*