ЕС е „по средата на пътя“ към своите цели за намаляване на вредните емисии

Европейският съюз е „по средата на пътя“ към постигане на своите цели за намаляване на вредните емисии за 2020 година, според ново проучване, публикувано от Low Carbon Economy.

В 27-те страни членки на ЕС емисиите са намалели с 11,3% спрямо нивата от 1990. Това показват данните на мониторингов доклад на Европейската агенция по околната среда.

Целта на ЕС е до 2020 година да намали вредните емисии с 20%. Някои правителства си поставят и по-амбициозни норми от порядъка на 30%.

Докладът сочи, че от 2008 годна насам е налице низходяща тенденция при емисиите и тя набира скорост. Като фактори за това се посочват редица явления като все по-многобройните възобновяеми енергийни източници, високите цени на електроенергията от въглища, по-ниските цени на природния газ и др.

Високите цени на петрола също играят роля, най-вече в областта на вредните емисии от транспорта. Икономическата рецесия е друг силен фактор, тъй като накара мнозина производители да свият производствата си и по този начин да намаляват замърсяването. Авиацията и корабоплаването са постигнали намаляване на вредните си емисии за първи път от 1992 г. насам.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*